Nandu


Facts om Nandu


Navn: Nandu

Videnskabeligt navn: Rhea americana

Vægt: 20-25 kg

Højde: 127-140 cm

Levealder: 20-25 år

Antal unger: 13-30 æg (rekord i alt 80 æg)

Kønsmoden: 2-3 år

Føde: Altædende: plantedele, frø, rødder, frugt, insekter - især græshopper - krybdyr og padder

Art: Fugle

Rugetid: 35-40 dage

Nanduer er sydamerikanske strudse, der minder meget om den afrikanske struds og den australske emu. Nanduen har kompakt krop, lang hals med lille hoved og lange kraftige ben. Nanduen har grå fjerdragt, og hannen har sort bryst. Der findes to underarter: Den store nandu og den lille. Den store nandu, som du kan se i Zoo, har grå fjerdragt, og hannen har sort bryst. Den lille nandu er mindre, med hvide fjerkanter, og hannen har ikke sort bryst.
Hos nanduer er det hannen, der tager sig af ungerne. Hannen bygger først en rede. Herefter kurtiserer han i 3-4 uger flere hunner og parrer sig med dem. Når hannen kurtiserer hunnerne, puster han fjerdragten op og slår vingerne ud og udstNandu øder en karakteristisk "boom"-lyd. Han kan parre sig med op til 12 hunner, der alle lægger æg i den samme rede. Når hunnen har lagt æggene, bevæger hun sig videre ud på jagt efter en ny han og overlader rugningen til hannen. Reden er en fordybning i jorden, og når hannen ruger, spreder han vingerne helt ud over æggene og drejer hovedet tilbage, så det kan hvile på kroppen. Når kyllingerne klækkes, følger de hannen med det samme. Han viser dem, hvor de kan finde føde, og beskytter dem mod rovdyr og andre farer. Først efter 6 måneder forlader hannen kyllingerne. Nu kan de klare sig selv.


Nandukyllinger chippes24. jul 2020

Der blev kaldt i kor efter far, mens nandukyllingerne blev chippet og tjekket af dyrlægen. Ni kyllinger lyder måske af mange, men i naturen kan hannen opfostre hundrede kyllinger på én gang fra mange forskellige hunner. De kan endda finde på at stjæle kyllinger fra andre hanner, fordi deres faderinstinkt er så stærkt.

Læs mere
Nandufar med ni unger26. jun 2020

Vores nanduhan er i øjeblikket på farsel, og han har vingerne fulde med hele ni kyllinger fra to forskellige mødre. I strudsefamilien er det nemlig hannerne, der ligger på æg og opfostrer kyllingerne. Hannen parrer så mange hunner som muligt, for derefter at samle alle de æg, hunnerne ligger, for herefter at klare forældrepligten uden hjælp fra hunnerne.

Læs mere