Gylden løveabe


Facts om Gylden løveabe


Navn: Gylden løveabe

Videnskabeligt navn: Leontopithecus sp.

Vægt: 380-700 gram

Højde: 20-36 cm (foruden hale)

Levealder: 10-15 år

Drægtighed: 125-132 dage

Antal unger: 1-2 unger

Fødselsvægt: 60 gram

Kønsmoden: 18-24 måneder

Føde: Insekter, snegle, edderkopper, små fugle og pattedyr, æg, frugt og saft fra træer

Art: Pattedyr

Silkeaber er verdens mindste ægte aber. Den største af arterne vejer kun op til 900 gram, mens den mindste vejer maksimum 120 gram. Der findes i alt 22 silkeabearter, der alle har nogle meget begrænsede udbredelsesområder i regnskoven i Sydamerika. Arterne er lette at skelne fra hinanden, fordi de alle har deres helt egen pelsfarve og karakteristiske pelstotter, manker eller lignende. De fleste silkeaber har da også fået navn efter deres udseende. Hanner og hunner er fuldstændig ens.

Silkeaber deles op i to store grupper: Marmosetterne, der hovedsageligt lever af frugt og saft fra træerne, og løveaberne, der i vidt omfang lever af insekter og smådyr foruden frugt. Løveaber har kløer på fingrene i stedet for negle. Kløerne bruges bl.a. til at grave efter insekter under barken på træerne, og når aberne skal drikke saft fra træerne, holder de fast på stammen med kløerne, mens de gnaver hul på barken og slikker saften i sig med tungen.

Der er fire arter af løveaber, som adskiller sig fra hinanden ved pelsfarver og forskelle i tand- og kraniestruktur. Arterne er: den gyldne løveabe, den gyldenhovedede løveabe, den sorte løveabe, og den sorthovedede løveabe.

Løveaber lever sammen i små familiegrupper på 2-8 individer. Ét par er det dominerende, og det er kun dette par, der yngler. Hvis den dominerende hun dør eller forsvinder fra gruppen, overtager den næstrangerende hun pladsen og begynder med det samme at yngle. Løveaber får som oftest tvillinger, og straks efter fødslen afleverer hunnen ungerne til hannen. Hunnen har travlt med at finde føde for at kunne producere mælk nok til de to unger og kan derfor ikke bruge energi på at bære på de forholdsvis store unger. Hannen bærer ungerne på ryggen og afleverer dem kun til hunnen, når de skal die. Unger fra tidligere kuld bliver i flokken i nogle år og hjælper med at opfostre senere unger.

Løveaber er dagaktive. De kan på grund af deres ringe størrelse bevæge sig i den yderste del af grenene. Her kan de på samme vis som egern søge føde på selv de tyndeste grene uden at falde ned.

Løveaber er blandt nogle af verdens mest truede pattedyr. Zoo har et naturbevarelsesprojekt for den gyldne løveabe i den brasilianske kystregnskov


Regnbuefamilie i Primaternes Verden26. nov 2020

Somme tider opstår der nogle lidt specielle "venskaber" i dyreverden, når mennesker blander sig. Derfor sker der lige nu noget i Primathuset, som måske ikke er helt naturligt, men ikke desto mindre ret fint! Vores gyldne løveabehun er begyndt at bære rundt på to dværgsilkeabeunger – altså en helt anden art. Endnu mere usædvanligt er det, fordi det for begge arter normalt er hannen, der bærer rundt på ungerne, og kun afleverer dem til hunnen, når de skal die.

Læs mere