Krokodillesalamander

Krokodillesalamanderen er kompakt og stærkt bygget og er beslægtet med de salamandere, der lever i Danmark. Zoos art af krokodillesalamander er sort med røde tegninger.

Krokodillesalamanderen har - i modsætning til de fleste andre salamandere - en grov hud, og på begge sider af ryggen findes en række kirtler, der udmunder i små "toppe".

Den grove hud og de mange rækker af "kirteltoppe" minder om krokodillens panser - deraf navnet krokodillesalamander.

Salamanderen lever på bunden af regnskoven, hvor den gemmer sig under sten, mos eller væltede træer. Ofte finder man den også gravet ned i den fugtige jord.

nameda

Facts om Krokodillesalamander


Navn: Krokodillesalamander

Videnskabeligt navn: Tylototriton kweichowensi

Højde: 13-16 cm

Antal unger: Op til 90 æg

Føde: Snegle, larver, regnorme og insekter

Art: Padder

Rugetid: Klækketid 15-30 dage, udvikling fra æg til ung salamander 3 måneder

Krokodillesalamanderen er kompakt og stærkt bygget og er beslægtet med de salamandere, der lever i Danmark. Zoos art af krokodillesalamander er sort med røde tegninger.

Krokodillesalamanderen har - i modsætning til de fleste andre salamandere - en grov hud, og på begge sider af ryggen findes en række kirtler, der udmunder i små "toppe".

Den grove hud og de mange rækker af "kirteltoppe" minder om krokodillens panser - deraf navnet krokodillesalamander.

Salamanderen lever på bunden af regnskoven, hvor den gemmer sig under sten, mos eller væltede træer. Ofte finder man den også gravet ned i den fugtige jord.