Vestafrikansk krokodille


Facts om Vestafrikansk krokodille


Navn: Vestafrikansk krokodille

Videnskabeligt navn: Crocodylus niloticus

Vægt: Op til 1.000 kg

Højde: Op til 5 meter (oprindeligt blev nilkrokodillen op til 7 meter, disse individer er i dag alle udryddet)

Levealder: 50 - 70 år

Drægtighed: 3 måneder

Antal unger: 40 - 50 æg

Fødselsvægt: Æg: 7 - 9 cm lange, nyklækkede unger: 20 - 30 cm lange

Kønsmoden: ca. 20 år (over 3 meter lang)

Føde: Unge individer: Insekter og padder. Større individer: Fisk, krybdyr, pattedyr og fugle.

Art: Krybdyr

Æder kun én gang om ugen

Krokodiller er længe om at fordøje deres føde. Nogle dage har krokodillen ædt et meget stort bytte som fx en antilope, og så går der lang tid, før krokodillen igen går på jagt. Har den fået fat i en gnu, kan der gå en måned. Hvis det er små fisk, fordøjes de hurtigere, og krokodillen er sulten igen i løbet af et døgn. I Zoologisk Have følges krokodillernes naturlige ædelyst, og tit får de kun føde én gang om ugen.Nilkrokodille

Biologi

Krokodiller er en stor gruppe krybdyr, der er opdelt i ægte krokodiller, alligatorer, kaimaner og gavialer. Alligatorerne har en meget bred snude, der nærmest går i ét med hovedet, mens gavialerne har en snude, der mere minder om et næb. Nilkrokodillen hører til de ægte krokodiller, og dens snude kan opfattes som en mellemting mellem gavialernes og alligatorernes snuder.

Krokodiller er usædvanligt godt tilpasset deres levevis. Allerede for 90 millioner år siden eksisterede der krokodiller, og de har ikke siden ændret sig meget i form eller funktion. De er således eksempler på en art, der fra starten var en succes.

Nilkrokodillen opholder sig om natten i vandet, hvor den jager sin føde. Dagen tilbringer den som oftest på flodbredden eller i græsset. Har krokodillen det for varmt, åbner den munden, så fordampningen fra mundens slimhinder køler den ned. Hvis det bliver for varmt, fortrækker krokodillen ind i skyggen eller ned i vandet.

Nilkrokodillen har en unik yngelpleje. Efter parringen graver hunnen en rede i flodbrinken, hvor æggene lægges ca. en halv meter nede. Reden dækkes til med sand og dødt plantemateriale, og i de næste tre måneder vogter hunnen over reden. Enhver fjende jages væk fra reden. Når æggene er tæt på at klækkes, udstøder ungerne kvækkende lyde. Lyden tiltrækker hunnen, som graver ungerne op. Herefter kravler ungerne op på hunnens næse og ryg, og hun transporterer dem ned til floden. Her kommer de i "børnehave", da alle hunkrokodillerne i området beskytter deres fælles afkom. Når hunnen svømmer ud for at fouragere, følger ungerne ikke med - de venter i "børnehaven". Efter en måned kan ungerne klare sig selv, men først når de er ca. 7 år, er de så store, at de ikke er i fare for at blive ædt af et rovdyr.


Ny krokodille i Zoo15. mar 2017

Den nye krokodille i Zoo har overstået karantæneperioden og er netop lukket ud i anlægget. De to krokodiller skal nu introduceres til hinanden helt i deres eget tempo. I den første periode er de adskilt af et trådhegn, og når dyrepasserne vurderer, at den nye krokodille føler sig tryg i anlægget, bliver hegnet fjernet. Begge krokodiller er hunner, så det er svært på forhånd at sige, om den ene vil underkaste sig den anden.

 

Den nye krokodille er først blevet kønstestet i forbindelse med flytningen fra karantænestalden. En kønstest kræver nemlig, at de indre kønsorganer bliver undersøgt, hvilket kun kan lade sig gøre, når krokodillen er delvist bedøvet. Dyrepassere og dyrlæger havde håbet, at krokodillen var en han, så der kunne komme gang i avlen, men det må altså vente til et senere tidspunkt.

 

I videoen fortæller dyrepasser Martin, hvordan man flytter en krokodille, der ikke kan fuldbedøves på samme måde som pattedyrene. Og nederst på siden kan du læse mere om, hvordan den nye krokodille har indført noget helt nyt i krokodilleanlægget, nemlig krokodilletræning. En disciplin der kræver meget stor tålmodighed.

Læs mere