Kanadagås

Kanadagåsen er egentlig en nordamerikansk art og har ikke tidligere været udbredt i Europa. I 1933 introducerede man canadagåsen tilCanadagås: Foto Michael Michaelsen Sverige, Norge og Finland, hvor den i dag findes udbredt som ynglefugl. Om vinteren trækker nogle af disse fugle til Danmark, hvor man i den sydøstlige del af landet kan se adskillige tusinder kanadagæs. Både han og hun er ensfarvet brune med hvidt bryst, sort hals og hoved samt hvid kindplet og hvid gump. Benene er sorte.

Kanadagåsen yngler i dag i Danmark, men de fleste individer bruger kun Danmark som vinterkvarter, inden de om foråret igen trækker op til Sverige.

Udsætningen af kanadagåsen i Sverige i 1930'erne er et eksempel på, at naturen kan "forurenes" med en fremmed dyreart - såkaldt faunaforurening. Man har introduceret en fremmed art til et område, hvor det efterfølgende har fået økologiske og måske økonomiske konsekvenser. Kanadagåsen er i stærk fremgang i Sverige, og man regner med, at den vil brede sig til de øvrige lande omkring Østersøen. Dens fremgang kan true den naturligt forekomne bestand af grågås, og i Canada har man problemer med kanadagæs, der har tilpasset sig et liv i de store byer.


Facts om Kanadagås


Navn: Kanadagås

Videnskabeligt navn: Branta canadensis

Vægt: 2-6,5 kg

Højde: 55-110 cm

Levealder: 8-10 år

Antal unger: 4-7 æg

Kønsmoden: 3 år

Føde: Græs, rødder, blade, frugt, grønne vandplanter og korn

Art: Fugle

Rugetid: 24-30 dage

Kanadagåsen er egentlig en nordamerikansk art og har ikke tidligere været udbredt i Europa. I 1933 introducerede man canadagåsen tilCanadagås: Foto Michael Michaelsen Sverige, Norge og Finland, hvor den i dag findes udbredt som ynglefugl. Om vinteren trækker nogle af disse fugle til Danmark, hvor man i den sydøstlige del af landet kan se adskillige tusinder kanadagæs. Både han og hun er ensfarvet brune med hvidt bryst, sort hals og hoved samt hvid kindplet og hvid gump. Benene er sorte.

Kanadagåsen yngler i dag i Danmark, men de fleste individer bruger kun Danmark som vinterkvarter, inden de om foråret igen trækker op til Sverige.

Udsætningen af kanadagåsen i Sverige i 1930'erne er et eksempel på, at naturen kan "forurenes" med en fremmed dyreart - såkaldt faunaforurening. Man har introduceret en fremmed art til et område, hvor det efterfølgende har fået økologiske og måske økonomiske konsekvenser. Kanadagåsen er i stærk fremgang i Sverige, og man regner med, at den vil brede sig til de øvrige lande omkring Østersøen. Dens fremgang kan true den naturligt forekomne bestand af grågås, og i Canada har man problemer med kanadagæs, der har tilpasset sig et liv i de store byer.