Hammerhoved


Facts om Hammerhoved


Navn: Hammerhoved

Videnskabeligt navn: Scopus umbretta

Vægt: 415-430 gram

Højde: 50-56 cm

Antal unger: 3-6 æg

Føde: Frøer og andre padder, små fisk, orme, muslinger, snegle og insekter

Art: Fugle

Rugetid: 28-32 dage