Flodsvin


Facts om Flodsvin


Navn: Flodsvin

Videnskabeligt navn: Hydrochoerus (Hydrochaeris) hydrochaeris

Vægt: 50-70 kg

Højde: 100-130 cm

Levealder: 5-10 år

Drægtighed: 120-150 dage

Antal unger: 3-4 stk.

Kønsmoden: 12-18 måneder

Føde: Græsser og vandplanter

Art: Pattedyr

Flodsvinet er den største gnaver i verden. Den har kompakt krop, meget stort hoved og korte ben. Ørerne er små og sidder ligesom øjnene højt placeret på hovedet. Flodsvinet er tilpasset et liv i vand. Den har svømmehud mellem tæerne og er en god svømmer. Den kan ligge neddykket i vandet i flere minutter og kan løbe på bunden ligesom flodheste.

På næseryggen sidder en sort, skinnende duftkirtel, som er særligt udviklet hos hannen. Denne kirtel bruges til at afsætte duftspor med, og især i yngletiden bruger hannen tid på denne adfærd. Hunnerne er fælles om yngelplejen. Ungerne går sammen i grupper på op mod 20 individer i forskellig alder. En af de voksne hunner er altid i nærheden og beskytter ungerne mod eventuelle farer.

Flodsvin hedder også kapivarer. Kapivar betyder "herre over græsset", og navnet har flodsvinene fået, fordi de dagligt græsser på meget store områder. I de tidlige morgentimer og sent på eftermiddagen græsser kapivaren, mens den i den varme tid midt på dagen ligger neddykket i vandet, hvor den æder vandplanter.


Det vrimler med flodsvin10. dec 2019

Pampassen i ZOO vrimler med små flodsvin. For omkring tre uger siden kom seks små unger til verden, som nu er blevet vejet, chippet og kønsbestemt. Ungerne kommer fra to forskellige mødre, som begge har født samme dag. Det er et velkendt fænomen hos gnavere, at de synkroniserer deres brunst og derfor føder med få dages mellemrum.

Læs mere
Flodsvinene har fået unger30. jul 2018

Da dyrepasser Holger Wisbøl søndag formiddag kom ud på Pampassen, opdagede han, at den ene af de to flodsvinehunner havde født: ”Der ligger to unger i halmen sammen med moderen, og imens jeg står og kigger kommer der en til. To af ungerne er oppe at gå med det samme, mens en er svagelig og efterfølgende må aflives hos dyrlægen”. 

Begge flodsvinehunner lukkes ind i stalden natten over for en sikkerheds skyld: ”De andre dyr på Pampassen er såmænd rolige nok allesammen, men nogle gange er de helt små dyr ikke hurtige nok til at komme væk fra de store. Så vi vil gerne lige være sikre på, at de har benene med sig,” fortæller Holger.

I løbet af natten føder den anden flodsvinehun fem unger, hvoraf tre overlever. Flodsvinehunnerne har altså tilsammen født otte unger, hvoraf fem har overlevet. Det er tre hanner og to hunner.

De fleste gnavere får relativt mange unger fordi de er typiske byttedyr. Mange går til i rovdyrenes gab, og naturen har så taget sine forholdsregler ved at udvikle arter, der får så mange unger, at de kan klare det store indhug. Ligesom i naturen er der altid nogle af ungerne, der fra fødslen er svage. Og de går så til. I ZOO kan vi selvfølgelig prøve at få dem til at overleve med kunstige midler, men det er kun noget vi gør i sjældne tilfælde, f.eks. hvis de genetisk set har en stor værdi for bestanden som helhed. Og i de tilfælde, hvor moderen ikke vil tage sig af ungerne, er der oftest en god grund til det. Det kan være, at ungerne netop har en sygdom eller skavank, som vi ikke kan se, men som moderen så opdager. Så lader hun dem enten dø eller tager selv livet af dem. 

Det er omkring 15 år siden flodsvinene sidst har haft unger i Zoologisk Have. Holger vurderer, at det kan have meget at gøre med sammensætningen af de individer, vi nu har: ”Lige nu har vi en gruppe bestående af en han og to hunner, der fungerer godt sammen. De kom til ZOO på nogenlunde samme tid og har nogenlunde den samme alder. De har klikket rigtigt fint, og det er der så kommet unger ud af”.

Flodsvineungerne går lige nu sammen med hunnerne i stalden, og det forventes at de er klar til at komme ud på Pampassen i løbet af et par dage.

Læs mere