Cariberflamingo


Facts om Cariberflamingo


Navn: Cariberflamingo

Videnskabeligt navn: Phoenicopterus ruber ruber

Vægt: 3-4 kg

Højde: 180 cm

Levealder: 30-40 år (ældste i zoologiske haver blev 44 år)

Drægtighed: 28-30 dage

Antal unger: 1 æg

Fødselsvægt: -

Kønsmoden: 3 år

Føde: Vandlevende krebsdyr, muslinger, snegle, orme, insekter, alger og vandplanter

Art: Fugle

Krebsdyr farver fjerdragten rød
I naturen får flamingoen den røde fjerfarve fra de mikroskopiske krebsdyr og alger, den æder. I zoologiske haver kan man ikke fodre flamingoerne med de små krebsdyr og alger og er derfor nødt til at tilbyde flamingoen farvestof på en anden måde. I starten fik flamingoerne i de zoologiske haver masser af paprika, men det farvede ikke nok. I dag er man gået over til at give flamingoerne canthaxanthin - et farvestof, der er nært beslægtet med farvestoffet betakarotin, der fx findes i gulerødder. Flamingoer i fangenskab, der ikke får tilbudt farvestof som canthaxanthin, vil efter fjerskiftet miste den røde farve.

Flamingoerne danser
Så snart det bliver forår, kan man se flamingoerne udføre en "kurtiseringsdans". På strakte ben og med højt løftet hoved spankulerer flamingoerne rundt, mens de slår ud med vingerne og drejer hovedet i ryk fra side til side. Med en flok på over 30 store røde fugle kan det blive et imponerende syn. Flamingoernes dans har selvfølgelig et formål: Dansen er en del af kurmageriet, og efter nogle uger har parrene fundet hinanden og kan begynde parring og redebygning.

Biologi
Flamingoen lever næsten udelukkende af små krebsdyr og andre vandlevende dyr. Næbbet er specielt indrettet til at "fange" disse små dyr og fungerer som et filter. Vandet suges ind i næbbet og presses ved hjælp af tungen ud igen gennem en række af horntænder langs næbkanten. Alle små dyr og alger tilbageholdes af horntænderne, og flamingoen kan derefter let sluge dem.

Flamingoerne lægger deres æg på toppen af en skorstenslignende mudderrede. Flamingoens unger ser anderledes ud end de voksne fugle. Når ungen kommer ud af ægget, er det en meget lille, hvid dunklump, og når den efter få dage går fra reden, er den en lille kortbenet, gråhvid fugl. Med tiden skifter ungen udseende: Den bliver høj og slank og får meget lange ben. Først når den er udvokset, får den samme røde farve, som de voksne fugle har.


70 flamingoer bliver vaccineret mod fugleinfluenza26. nov 2020

Der er igen kommet fugleinfluenza til landet. Det er noget møg - men heldigvis ikke for fuglene i ZOO. Vi har nemlig for mange år siden søgt dispensation til at vaccinere, så vi ikke behøver aflive vores ca. 350 udendørsfugle, hvis en der bliver fundet en syg and i Frederiksberg Have.

Læs mere
63 flamingoer til fodpleje og sundhedstjek06. jan 2017

Der var fuldt hus i fritflyvningsvolièrens køkken, da seks dyrepassere og tre dyrlæger gav samtlige 63 flamingoer deres årlige sundhedstjek.

Når bemandingen er så massiv, skyldes det, at dyrlæger og dyrepassere ønsker at gennemføre sundhedstjekket hurtigst muligt for at undgå stress i flokken. Dyrlæge Mads Bertelsen forklarer: ”For at holde styr på hvilke fugle, vi har tjekket, indfanger vi dem alle på én gang, og sætter dem bag en presenning. Det betyder selvfølgelig, at der spreder sig uro i den del af flokken, der står og venter på deres tur, og det vil vi gerne begrænse ved at blive hurtigt færdige.”

I det hele taget føler flamingoerne sig mest trygge, når de er del af en flok, og det kan give udfordringer, der kræver alternative løsninger: ”Når vi eksempelvis er nødt til at have en flamingo til behandling i karantænestalden over et par dage, sørger vi altid for, at den har en makker med. Vi har endda forsøgt os med at sætte spejle op, så to bliver til fire, og det virker faktisk beroligende på fuglene.”

I dagens sundhedstjek skulle samtlige fugle gennem en blodprøve, en vaccine mod fugleinfluenza, en tur på vægten og endelig fik de ældste af fuglene lidt pleje af fødder og ben. ”Nogle af flamingoerne har fået tørre skæl på benene, og hvis ikke vi fjerner dem, kan de til sidst stramme som elastikker på de tynde ben,” siger Mads Bertelsen og piller sammen med dyrepasserne de hårde skæl af en af de sidste fugle.

Vaccinen mod fugleinfluenza er anden del af to vacciner (den første vaccine mod fugleinfluenza blev givet for en måned siden). Blodprøven skal vise om vaccinen virker og bliver også opbevaret til senere brug, hvis en af fuglene bliver syg: ”Hvis en af fuglene får problemer senere på året, har vi mulighed for at gå tilbage i tiden og kigge på, om dens blodværdier har ændret sig. På den måde kan vi for eksempel holde øje med, om leveren og nyrerne fungerer, som de skal,” siger Mads Bertelsen.

Efter en del timers arbejde, flakser den sidste flamingo tilbage til flokkens tryghed, og Mads Bertelsen og de øvrige dyrlæger og dyrepassere konkluderer, at alle 63 fugle er ved godt heldbred.

Læs mere