Congopåfugl


Facts om Congopåfugl


Navn: Congopåfugl

Videnskabeligt navn: Afropavo congensis

Vægt: 1,1 - 1,4 kg

Højde: 60-70 cm

Antal unger: 2-3 æg

Kønsmoden: 2 år

Føde: Frø, knopper, urter og insekter

Art: Fugle

Rugetid: 27-28 dage

Et nyopdaget dyr
Congopåfuglen blev første gang videnskabeligt beskrevet af ornitologer i 1937. Andre arter er også beskrevet ret sent. I 1847 fandt man gorillaen, i 1848 dværgflodhesten og i 1901 okapien. Årstallene angiver, hvornår den zoologiske videnskab første gang beskrev dyrene - de indfødte i områderne har kendt til dyrenes eksistens i mange hundrede år.

I 1990'erne har man beskrevet hele 6 nye pattedyrarter i Truong Son-bjergkæden i det centrale Vietnam. De mest kendte er den en meter høje og 100 kg tunge saola-okse, kæmpehjorten muntjak samt en desmerkat med lang hale og leopardagtige pletter. Derudover er 2 andre hjortearter samt et svin fundet i dette område. Truong Son- bjergkæden er i dag udlagt til nationalparker, og Vietnams regering samarbejder med bl.a. WWF og EU om beskyttelse af området.

Biologi
Congopåfuglen er den eneste påfugleart i Afrika. Hannen er meget let genkendelig på sin blå fjerdragt, grønne vinger, røde strubepletter, sorte hætte og hvide top. Hunnens fjerdragt er rødbrun med grønplettede vinger samt rød top. Hannens flotte fjerdragt tiltrækker hunnerne. Hunnens mere anonyme fjerdragt tjener som camouflage. 

Congopåfuglen har til forskel fra den asiatiske påfugl en ret kort hale på maksimum 25 cm.

I dag ved man stort set intet om congopåfuglens adfærd i naturen, og det, man ved om dens levevis, har man som oftest fra fugle i zoologiske haver.