Boesemans regnbuefisk


Facts om Boesemans regnbuefisk


Navn: Boesemans regnbuefisk

Videnskabeligt navn: Melanotaenia boesemani

Højde: 8-10 cm

Levealder: ca. 5 år

Art: Fisk