Balistær


Facts om Balistær


Navn: Balistær

Videnskabeligt navn: Leucopsar rothschildi

Vægt: 90-130 gram

Højde: 23-25 cm

Levealder: 10-20 år

Drægtighed: 14 dage

Antal unger: 1-5 æg

Kønsmoden: 1 år

Føde: Frugt, insekter og til tider små hvirveldyr.

Art: Fugle

Balistæren er udelukkende udbredt i et lille område på det nordvestlige Bali. Det er en smuk fugl med kridhvid fjerdragt. Kun vinge- og halespidser er sorte. Omkring øjnene findes et nøgent parti, der er lyseblåt. På toppen af hovedet sidder en top af fjer, som kan rejses, når fuglen truer eller under parringsspillet. Når hannen synger, rejser den toppen.

Balistære lever sammen i par og er i yngletiden meget territoriale, mens de uden for yngletiden ofte lever sammen i mindre flokke. De fouragerer dog altid sammen i par.