Skoletjenesten ZOO København

SKOLETJENESTEN 

Skoletjenesten København ZOOs overordnede mål for undervisning er at supplere folkeskolen og gymnasiet med en vedkommende undervisning, hvor teori bliver til praksis via levende dyr og effekter. 

Vi tilstræber en dialogbaseret og anerkendende undervisningsform, hvor åbne spørgsmål og elevens udgangspunkt prioriteres.

Samtidig er vi bevidste om vigtigheden i at præsentere os som et naturvidenskabeligt læringsrum med brug af autentiske rollemodeller, som en væsentlig del af de pædagogiske redskaber.

Skoletjenesten ZOO har årligt besøg af omkring 40.000 skoleelever og tilbyder også undervisning og efteruddannelseskurser til studerende fra pædagog- og lærerseminarierne.


FORLØB

KONTAKT SKOLETJENESTEN

Undervisning kan bestilles på telefon 72 200 259 mandag til fredag kl. 9.30 til 12.30.

Der kan også rettes henvendelse på undervisning@zoo.dk med angivelse af telefonnummer eller e-mailadresse. Så kontakter vi dig.

Tiderne i undervisningen ligger kl.9.30-10.15, 10.30-11.15, 11.30-12.15 samt kl.13.30-15.00. Eftermiddagstiden er forbeholdt oplæg på 90 min.GÅ PÅ OPDAGELSE I HAVEN

I forbindelse med jeres besøg i Skoletjenesten ZOO, opfordres I altid til at afsætte ekstra tid til at gå på opdagelse i Haven. Besøg, enten før eller efter undervisningen, den del af Haven, som passer til jeres aktuelle undervisning.

Vi oplever fra tid til anden, at klasser udebliver uden forudgående aflysning. Derfor er der indført en udeblivelsesafgift på DKK 500, som vil blive faktureret til skolen eller institutionen.

Få endnu mere ud af jeres besøg i Skoletjenesten Zoo ved at sætte tid af til en tur i Haven før eller efter undervisningen. Se fx de dyr, jeres forløb omhandler.

GRUNDSKOLE

Skoletjenesten Zoo tilbyder undervisning til elever i grundskolen i fagene: natur/teknologi, billedkunst, matematik, sprog og biologi.

For indskolings-og mellemtrinsklasser varer undervisningen som udgangspunkt 45 minutter. For udskolingsklasser varer de 90 minutter. 

Forløbene understøtter Fælles Mål. De fleste forløb åbner for et tværfagligt sigte. For udskolingen har vi desuden et undervisningsforløb rettet mod uddannelse og job.

Se grundskoleforløb

GYMNASIE

Et gymnasieoplæg i Zoo er tænkt som et supplement til undervisning i naturfagene og har til hensigt at forstærke underviserens pædagogiske motiver.

Gennem samarbejde med Zoos videnskabelige afdeling kombinerer gymnasieundervisningen anvendt biologi med faglige biologiske diskussioner og relevante fagtermer med fokus på biologens og dyrlægens arbejde i Zoo.

 

Se gymnasieforløb

LÆRER- OG PÆDAGOGSTUDERENDE

Zoo tilbyder kurser til lærer- og pædagogstuderende. De studerende får mulighed for at opleve og håndtere en lang række af de dyr, der bruges i undervisningen samt får indblik i og mulighed for at udnytte tre undervisningsforløb til indskolingen, mellemtrinnet samt udskolingen.

SE SEMINARIEFORLØB

ØVRIGE UNDERVISNINGSTILBUD

Skoletjenesten har også forskellige tilbud til børnehaver og biologistuderende. Herudover er der endnu yderligere muligheder for oplevelser med Zoo for grundskolen og gymnasiet.

SE ØVRIGE FORLØB

ARBEJDSARK

Skoletjenesten har udarbejdet en række arbejdsark, som findes her på hjemmesiden. Arbejdsarkene er målrettet børnehave/0. klasses- til gymnasieniveau. Husk at printe arket hjemmefra.

 

Se arbejdsark