Seminarieforløb

Lærer- og pædagogstuderende har mulighed for at udforske deres egne grænser og holdninger til dyr. Der informeres om den pædagogiske holdning, der ligger bag arbejdet med dyr og børn i Zoo.
Lærerstuderende med biologi som liniefag, kan opleve hvordan dyrs adfærd

kan bruges til undervisning af natur og teknik elever og biologielever. Pædagogstuderende får introduktion til Skoletjenestens tilbud til vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og specialgrupper i Zoo. 

Ønsker du at bestille undervisning, kontakt da undervisningen på undervisning@zoo.dk

For lærerstuderende: Hvordan bruger jeg Zoologisk Have i min undervisning?

Lærerstuderende tilbydes et kursus i Skoletjenesten Zoo med målet at udvikle reflekterede brugere af Zoo og af eksterne læringsrum generelt.

Kursusdeltagerne får indblik i tre undervisningsforløb for indskolingen, mellemtrinnet samt udskolingen, hvor formål for undervisningerne samt didaktikken omkring forløbene diskuteres. Der lægges vægt på at diskutere didaktik generelt i et eksternt læringsrum samt naturfaglige kompetenceniveauer. Det demonstreres, hvordan levende dyr benyttes i undervisningen i Skoletjenesten Zoo.

Kursisterne skal endvidere tegne, udføre dyrepassermatematik og diskutere tilpasning i forhold til evolution. Der informeres om tilbuddene i Skoletjenesten Zoo og om baggrunden for udviklingen af undervisningsforløbene.

Udbyttet af kurset skal ende ud i, at deltagerne får redskaber til at reflektere over, hvorfor, hvordan og hvornår man som lærer skal tage sin klasse med i en skoletjeneste og i et eksternt læringsrum.

 

For pædagogstuderende: Kend dine grænser

Grænsekenderkursus er et tilbud til pædagogstuderende, hvor de studerende får mulighed for at udforske deres egne grænser og holdninger til dyr. Formålet er at de studerende lærer deres egne grænser at kende og kan bruge denne viden i deres fremtidige arbejde med dyr og natur. For at give børn og unge gode oplevelser med dyr i naturen, er det vigtigt at kende egne grænser og reaktioner, således at man som pædagog kan bruge energien på børnene.

De studerende får mulighed for at opleve og håndtere en lang række dyr i trygge rammer, og deres egen rolle som rollemodeller udfordres og diskuteres.

Der informeres derudover om den pædagogiske holdning, der ligger bag arbejdet med dyr og børn i Zoo. Derudover gennemgås skoletjenestens tilbud til vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og specialgrupper i Zoo.

 

Læringsmål til de studerende

  • At de studerende bliver bevidste om, at de er vigtige rollemodeller i børn og unges forhold til dyr og natur
  • At de studerende bliver til naturpædagoger, som inddrager dyr og natur i det daglige pædagogiske arbejde
  • At de studerende anerkender, at holdninger til dyr er kulturbestemt og derfor kan bearbejdes/ændres
  • At de studerende oplever ukendte dyr i trygge rammer og at de får mulighed for, at undersøge deres egne reaktionsmønstre og holdninger til dyrene
  • At de studerende erhverver viden om dyr og viden om håndtering af dyr
  • At de studerende får lov til, at opleve sig selv som børn i processen fra ’ikke at turde’ til ’at turde’

 

På egen hånd

Forslag til forberedelse på Skolen:

Vi har god erfaring med, at diskussionerne i Skoletjenesten bliver mere målrettede, hvis de studerende på forhånd har fået lejlighed til at diskutere deres holdninger omkring dyr og natur. I kan evt. tage udgangspunkt i nedenstående diskussionsspørgsmål som forberedelse.

Hvilke oplevelser med dyr eller i naturen har været afgørende for din holdning til dyr/naturen?

Hvordan hænger kultur sammen med natursyn?

Hvilken indflydelse har forældre eller jer som pædagoger på børnenes syn på naturen / dyr?

  

Forslag til øvrige aktiviteter i Zoo:

Lad de studerende selv planlægge temaruter med opgaver rundt i haven til en specifik målgruppe. Giv dem evt. overskrifter fx mønsterrute, kødæderrute, pelsrute, savannerute mm.