Nyt projekt skal sikre elefanter

Elefanterne er truet – både de afrikanske og de asiatiske. Men paradoksalt nok er man både i Afrika og i Sydøstasien nødt til at begrænse elefantbestandenes vækst. Hvordan hænger det nu sammen?

Af videnskabelig direktør Bengt Holst

For bare hundrede år siden var der over tre millioner afrikanske elefanter, i dag er der kun godt 400.000 tilbage. Og lige så galt ser det ud for den asiatiske elefant. Her er bestanden gået fra mere end 100.000 elefanter til max. 40.000 på hundrede år. De største trusler er krybskytteri og indskrænkning af elefanternes levesteder. Man regner med, at krybskytter årligt skyder 30.000 elefanter alene i Afrika. Det er over 80 om dagen!

Fragmenterede leveområder

Alligevel er behovet for at regulere de resterende bestande af elefanter voksende. Det skyldes den anden store trussel, nemlig at elefanternes levesteder bliver mindre og stadig mere fragmenterede. Elefanter har brug for store landområder for at kunne overleve. De lever af græs, grene og frugter, som de får fat på ved at vælte selv store træer omkuld. Det går hårdt ud over landskabet, og elefanterne er da også nødt til konstant at være på vandring for at få adgang til nye vækster.

Før i tiden var det ikke noget problem – elefanterne kunne sagtens finde nye, uspolerede områder og vendte først efter mange år tilbage til de samme områder, som så i mellemtiden var vokset til igen. Men i dag, hvor byer, veje, indhegnede plantager og åbne landbrugsområder har opdelt elefanternes naturlige levesteder i små lagkagestykker, er den form for fødesøgning ikke mulig. Dels er store områder hegnet ind, så elefanterne slet ikke kan komme til dem, og dels kommer dyrene i konflikt med lokale bønder, når de vandrer ind over markerne og ødelægger afgrøderne. Elefanterne er derfor trængt sammen på relativt små arealer og bliver nødt til at genbesøge de samme områder langt hyppigere end tidligere. Det betyder større slid på området, og elefanterne er på den måde ved at ødelægge deres egne levesteder.

Behov for regulering

Derfor er man nødt til aktivt at holde bestandene nede, så de ikke ødelægger levestederne for sig selv og andre. Traditionelt har man skudt en del af elefanterne bort, hvis der har været for mange. Således genindførte Sydafrika i 2008 reguleret jagt på elefanter for at holde bestanden på et rimeligt niveau. Samme mulighed har man ikke for den asiatiske elefant, da den lever i områder, hvor man af kulturelle og religiøse årsager ikke kan skyde elefanter.


Zoologisk Have besluttede af denne grund sidste år at støtte et forskningsprojekt, der forsøgsvis vil forhindre udvalgte dyr i elefantflokken i at yngle og dermed nedsætte fødselsraten og flokkens vækst. Men da en elefantflok holdes sammen af sociale relationer de enkelte dyr imellem, og disse relationer bl.a. styres af dyrenes hormoner, risikerer man at bryde ind i flokstrukturen ved den slags indgreb. Man kunne derfor frygte, at der ville opstå mere aggressivitet elefanterne i flokken og i værste fald, at flokkene ville gå i opløsning.

Støtte til forskning i Pilanesberg

Forskningsprojektet udføres i Pilanesberg National Park i Sydafrika med udgangspunkt i Zoos forskningsstation og varer indledningsvis tre år. I første omgang består projektet i at kortlægge flokstrukturen i udvalgte elefantflokke i parken i stil med den kortlægning, vi allerede er i gang med for giraffernes vedkommende. Derefter foretager man forskellige kontrollerede indgreb i nogle af flokkene, f.eks. ved at give dem prævention i form af en p-stav, de har samme virkning som p-piller eller direkte ved at fjerne udvalgte individer. Derefter ser vi på, hvilken indflydelse det har på flokstrukturen på kort og lang sigt. Projektet er en del af et længerevarende studie, der gerne skulle kunne belyse mulighederne for en fremtidig forvaltning af elefantbestande både i Afrika og i Asien – en forvaltning, der forhåbentlig kan sikre elefanternes overlevelse langt ud i fremtiden. 

VIS DIN STØTTE

Giv et bidrag på SMS eller støt online

Vis din støtte og giv et bidrag til forskning i og bevarelse af elefanterne i Afrika

SMS teksten ZOO til 1272 og støt med 30 kr. + trafiktakst.

SMS teksten GIV til 1272 og støt med 150 kr. + trafiktakst.

STØT ONLINE

HVAD LAVER ZOO I AFRIKA?

Forskning bevarer bestande

Zoo har siden 2012 været med til at drive en forskningsstation i Pilanesberg National Park i Sydafrika. Det har resulteret i opstarten af flere forskningsprojekter om naturbevarelse og forvaltning af den vilde bestand af både elefanter næsehorn og giraffer.

LÆS MERE