Zoos spændende områder

Zoo er fyldt af smukke områder, hvor det er forsøgt at placere Havens dyr efter geografiske oprindelse. Det er et arbejde, der foregår løbende og som fortsætter som nye dyr kommer til og andre måske forsvinder ud af bestanden. 

NORDEN

Den Arktiske Ring blev indviet i 2013 og dannede herefter nyt hjem for Havens isbjørne. Isbjørnenes naturlige habitat er forsøgt afspejlet bedst muligt i arkitekturen. Det 3100 m2 store anlæg, giver plads til udforskning og rummer samtidig et stort bassin hvor isbjørnene kan bolstre sig.