Padder i Danmark

Mange danske paddearter er truede grundet det moderne landbrug. Mange åer og vandløb er forsvundet og lav vegetation, er forsvundet i takt med, at græssende kvæg på strandengene er blevet et særsyn. Det betyder at paddernes opholdssteder er blevet stærkt reduceret.

Zoo er involveret i projekter som har til formål, at øge antallet af klokkefrøer, strandtudser, løgfrøer og grønbrogede tudser i Danmark. Arterne avles derfor i Zoos avlscenter med henblik på at sætte dem ud i naturen.

Paddernes levesteder bliver efterlignet med lys, siv, andemad, skjulesteder i vandet og på landdelen, for at efterligne naturen så meget som muligt.

Padderne bliver passet, indtil de er stærke nok til at blive udsat i den danske natur. Herefter sættes de ud på udvalgte lokaliteter, hvor der er lavet habitatgenopretning i form af vandhuller, som passes og plejes af de lokale lodsejere.

Fotograf Henrik Egede-Lassen har fulgt dyrepasser Lene Rasmussens arbejde med de danske tudser. Se filmen her og få hele historien om, hvordan det begyndte, og hvor langt Lene er nået:

Tudsebryggen skaffer nye hjem til tudserne

Dyrepasser Lene Rasmussen har i mere end 20 år arbejdet ihærdigt med at hjælpe truede tudser og frøer tilbage i den danske natur. Fra avlscenteret her i ZOO plejer hun padderne fra de er små haletudser, til de er stærke nok til at blive sat ud i naturen. Samtidig sørger hun også for at skaffe nye, beskyttede hjem til padderne rundt omkring i landet, så de får gode chancer for at overleve. Senest har et samarbejde med Refsvindige Bryggeri indbragt hele 55.000 kr. til ZOOs naturbevarelsesprojekt, som blev brugt til at grave nye, store vandhuller på Ærø. Her skal strandtudserne så bo og sprede glæde blandt mennesker og dyr i hele omegnen! Ivideoen fortæller Lene, hvorfor hun synes det er vigtigt at bevare padderne. Tudsebryggene kan købes her i Zoologisk Have, hvor 5 kr. pr. øl går til strandtudseprojektet.

Interview med dyrepasser Lene Rasmussen

Strandtudsen er truet i Danmark, men takket være fundet af en streng med æg på Fyn i 2008 og opbygningen af nye vandhuller, har Zoo siden haft mulighed for at avle på tudserne og sætte dem tilbage i naturen. Se her hvordan du kan genkende en strandtudse.

Strandtudse med vokseværk

Bevilling fra Den Danske Naturfond er godt nyt for de danske strandtudser

Af zoolog Ann-Katrine Garn

En voldsom storm i det sydfynske øhav udslettede i 1995 næsten hele den danske bestand af klokkefrøer. Zoo igangsatte en redningsaktion, og målsætningen var at opdrætte klokkefrøer til genudsætning på Hjortø. Nu, 22 år senere, har Zoo været med til at genudsætte 3000 haletudser, 100 små klokkefrøer og genoprette adskillige vandhuller. Klokkefrøerne kvækker igen livligt på Hjortø.

Zoos danske naturbevarelsesprogram

Projektet på Hjortø blev begyndelsen til Zoos danske naturbevarelsesprogram. Programmet består i dag af 10 paddeprojekter for henholdsvis klokkefrø, grønbroget tudse, løgfrø og strandtudse. Det sidste års tid har især Projekt Strandtudse vokset sig større, og med en bevilling på 996.000 kr. fra Den Danske Naturfond i slutningen 2016 har projektet virkelig fået mulighed for at konsolidere sig.

Den Danske Naturfond er en relativ ny fond, som støtter projekter, der skaber mere og vildere natur for dyr, planter og svampe i alle egne af Danmark og specielt projekter med en stærk lokal forankring. Zoos projektleder Lene Rasmussen fortæller:

 ”Den store bevilling fra Naturfonden er et kæmpe boost og anderkendelse af Zoos arbejde i den danske natur. Jeg har store forventninger og tiltro til, at vi sammen med de lokale lodsejere omkring Refsvindinge virkelig kan få lavet en sund og veletableret bestand af strandtudser i området.”

Projektets formål er først og fremmest at genetablere ynglevandhuller for strandtudsen. For at sikre de eksisterende strandtudsebestande skal der bl.a. oprettes grønne korridorer mellem vandhullerne, således at tudserne kan vandre fra vandhul til vandhul og dermed sprede deres gener. En vigtig del af Zoologisk Haves rolle i projektet vil være at opdrætte strandtudser til genudsætning i de vandhuller, hvor der i dag ikke er nogen tudser.

Følg tudserne i Zoo

Projektet omfatter også aktiv formidling af paddernes biologi og de trusler, de står overfor i Danmark. Formidlingen er først og fremmest rettet mod skoler og lokalsamfundet i Nyborg Kommune, så man kan sikre en endnu stærkere lokal forankring af projektet. Derudover bliver der også en løbende projektopdatering i Zoo, hvor man bl.a. vil kunne opleve tudserne live via webcam, der løbende sender optagelser fra et udvalgt vandhul i Refsvindinge. Og i samarbejde med Nyborg Kommune og med udgangspunkt i Natur- og Kulturcenteret bliver der løbende gennem året gennemført guidede ture til vandhullerne, så folk kan opleve projektet på tæt hold.

Tudsebryg

I samarbejde med Bryggeriet Refsvindinge har Zoo også sideløbende ladet producere en særlig Tudsebryg, som indtil videre kun kan købes i Zoo. Tudsebryggen blev sat i produktion i 2014, og for hver solgte flaske går 5 kr. ubeskåret til Projekt Strandtudse. I efteråret 2016 blev Tudsebryggen samlet i en særlig gaveæske med tre flasker Tudsebryg samt en beskrivelse af projektet, og alene i 2016 gav salget 21.000 kr. til projektet. Gaveæsken kan fortsat købes i Zoobutikken, og de indsamlede penge vil indgå i den samlede pulje til støtte for Projekt Strandtudse. Så hold øje med Zoonyt, hvor vi senere på året vil fortælle, hvad Zoos gæster har bidraget til ved køb af Tudsebryggen.

 

Det er første gang, Zoo modtager støtte fra Den Danske Naturfond, og bevillingen på 996.000 kr. er givet specifikt til ”Genopretning af paddehabitater samt genetablering af truede paddearter i Nyborg Kommune” – et projekt, som er i samarbejde med Refsvindinge Natur- og Kulturcenter og Nyborg Kommune.

Klokkefrø på Hjortø

 

Læs meget mere om klokkefrøprojektet her:

Strandtudseprojekt ved Refsvindinge

 

Læs meget mere om strandtudseprojektet her: