o

Kort oversigt over ZOOs projekter

Malaysia – radiomærkning af tapir
Siden 2001 har Zoos team i Malaysia arbejdet på at skabe bedre forhold for den sjældne skaberaktapir i Malaysia. Ved hjælp af kamerafælder, radiosendere monteret på tapirerne og grundigt feltarbejde har det været muligt at kortlægge tapirens udbredelse og levevis. Resultaterne skønner på at antallet af tapirer i området er på 1500-2000 individer i stedet for det lokale skøn på 15-20.000 individer. Det er vigtig information for fremtidige forvaltningsplaner.

Borneo, United Plantation – bæredygtigt palmeolie
Zoo fortsætter samarbejdet med den danskejede palmeolie producent United Plantations. Zoo har de sidste 6 år ydet støtte og rådgivning til firmaets biodiversitetsdivision der skal beskytte og forvalte biodiversiteten i plantagerne. Projektet sætter særligt fokus på truede arter som orangutang, fladhovedet kat og skældyr samt rehabilitering af og forskning i leopardkatte, sort kobra og kongekobra.

Baluran National Park, Java, Indonesien - Bevarelse af græssteppefauna
Zoo samarbejder med Baluran Nationalpark med at udrydde den invasive afrikanske akacie, så genopretningen af den oprindelige savanne kan påbegynde. En naturtype som mest er kendt fra Afrika men som også findes på Java. Ud over habitatgenopretning laves der også undersøgelser på dyrearter såsom javaleopard og banteng.

Mennesker og javamakakker
I samarbejde med Københavns Universitet har Zoo ansat en erhvervs ph.d., der undersøger økologien hos javamakak i Baluran Nationalpark, og hvordan samspillet mellem mennesker og makakker påvirker andre arter og økologiske processer.

Brasilien -  overvågning af gyldne løveaber
I samarbejde med den brasilianske stat støtter Zoo overvågningen af gyldne løveaber i den atlantiske regnskov i Brasilien. Zoo er også medlem af den internationale styregruppe, der rådgiver den brasilianske stat om bevarelsestiltag for de fire arter af løveaber i den atlantiske regnskov.

Giraffernes socialstruktur
På bare 15 år har den vilde bestand af giraffer haft en tilbagegang på 40 %. I samarbejde med Københavns Universitet er Zoo i gang med et langtidsstudie, som undersøger girafbestanden i Pilanesberg. Hvis vi skal standse den drastiske nedgang, er viden om giraffers sociale dynamik vigtigt.

Sydafrika - Forskningsstation i Pilanesberg Nationalpark

I over 10 år har Zoo samarbejdet med den sydafrikanske nationalpark Pilanesberg. Zoo har etableret en forskningsstation, som støtter parkens videnskabelige arbejde.

Næsehorns populationsdynamik

Alle sorte og hvide næsehorn i Pilanesberg er blevet øremærket for at kunne genkende dem individuelt. Dette gør det muligt at undersøge næsehornsbestandens dynamik og at kortlægge deres indbyrdes relationer og færden i området.

Sydafrika - Forskningsstation i Pilanesberg Nationalpark

I over 10 år har Zoo samarbejdet med den sydafrikanske nationalpark Pilanesberg. Zoo har etableret en forskningsstation, som støtter parkens videnskabelige arbejde.

Elefanters socialstruktur
I dette projekt undersøges flokstrukturen i udvalgte elefantflokke i Pilanesberg ved enten at give udvalgte individer prævention eller direkte fjerne individer. Det undersøges, hvilken indflydelse indgrebet har på flokstrukturen på kort og lang sigt. Projektet er en del af et længerevarende studie, der skal belyse mulighederne for en fremtidig forvaltning af elefantbestande både i Afrika og i Asien – en forvaltning, der forhåbentlig kan sikre elefanternes overlevelse langt ud i fremtiden.

Boks: Sydafrika - Forskningsstation i Pilanesberg Nationalpark

I over 10 år har Zoo samarbejdet med den sydafrikanske nationalpark Pilanesberg. Zoo har etableret en forskningsstation, som støtter parkens videnskabelige arbejde.

Sydafrika - Antikrybskytteaktiviteter

Zoo støtter Pilanesbergs antikrybskytteaktiviteter bl.a. ved at træne parkens antikrybskytteteam. Efter en indsamling blandt Zoos gæster i 2016 har Zoo sammen med en sydafrikansk støtteforening indkøbt et overvågningsfly til Pilanesberg. Flyet afløser helikoptere og har gjort det muligt at patruljere parken mere intensivt end tidligere.

Sydafrika - Forskningsstation i Pilanesberg Nationalpark

I over 10 år har Zoo samarbejdet med den sydafrikanske nationalpark Pilanesberg. Zoo har etableret en forskningsstation, som støtter parkens videnskabelige arbejde.

Nordøstgrønland – kortlægning af moskusoksens adfærdsøkologi
Zoo og Aarhus Universitet samarbejder om et forskningsprojekt, der skal kortlægge moskusoksernes bevægelsesmønstre og adfærd i Nordøstgrønland. Projektet er med til at undersøge moskusoksens rolle som nøgleart i det højarktiske økosystem. Siden 2013 er mere end 25 moskusokser blevet udstyret med gps-halsbånd og i forbindelse med bedøvelse og påsætning af halsbåndene, er der indsamlet mange værdifulde genetiske og fysiologiske prøver, der giver god viden om moskusoksernes evolution og sundhedstilstand.

Fyn – avl og genudsætning af strandtudser
Siden 2008 har Zoo avlet og genudsat strandtudser i Refsvindinge på Fyn. I 2016 modtog projektet en bevillig fra den Danske Naturfond til genetablering af ynglevandhuller og aktiv lokal formidling af paddernes biologi, og de trusler, de står overfor.

Hjortø (Sydfynske Øhav) – avl og genudsætning af klokkefrøer
Siden 2001 har Zoo avlet og genudsat klokkefrøer først på Hjortø og siden på en række naboøer i det sydfynske øhav. Projektet inkluderer også habitatgenopretning, hvor bl.a. nedbrudte diger er blevet repareret, og der er gravet nye vandhuller.

Halsnæs (Sjælland) – avl af løgfrø
Zoo forsøger at lave avl på løgfrøer til genudsætning i nyetablerede vandhuller i Halsnæs. Avl vil blive forsøgt igen i 2018. 

Halsnæs/Hesselø (Sjælland) – avl af grønbroget tudse
Dette er et nystartet projekt i samarbejde med Halsnæs Kommune. Vi forsøger at avle grønbroget tudse til genudsætning i nyetablerede vandhuller i Halsnæs. Tudserne er ikke kønsmodne endnu, men avlen forventes at kunne starte i 2018.

ZOO I SYDAFRIKA

I over 10 år har Zoo haft en samarbejde med den sydafrikanske nationalpark Pilanesberg, hvor vi blandt andet har etableret en forskningsstation til fordel for de truede næsehorn og giraffer. Læs mere om projektet, og få muligheden for at være med.

ZOO I PILANESBERG

PADDER I DANMARK

Zoos arbejde med tudser og frøer involverer blandt andet opdræt i Zoo, habitatpleje og deltagelse i at udgrave nye vandhuller. Læs mere om arbejdet med tudser og frøer.

PADDER I DANMARK

MOSKUSOKSER I GRØNLAND

Zoo er involveret i forskning omkring moskusoksernes adfærd og kortlægning af deres sæsonbestemte vandringer i verdens største nationalpark i Nordøstgrønland. Læs mere om projektet.

MOSKUSOKSER I GRØNLAND

SKABERAKTAPIR I MALAYSIA

Siden 2001 har Zoo deltaget i tapirforskning. Det nuværende forskningsprojekt går ud på at undersøge mulighederne for at bruge radiomærkning af tapirerne i den tætte skov. Læs mere om tapirforskningen.

SKABERAKTAPIR I MALAYSIA

GYLDNE LØVEABER I BRASILIEN

Siden 1996 har Zoo doneret penge, bistået med zoologisk vejledning og deltaget i et avlsprogram, der skal redde løveaben fra at uddø i naturen. Projektet er en succes, men fremtiden er usikker. Læs mere om projektet her.

GYLDNE LØVEABER I BRASILIEN

BIOLOGISK BEKÆMPELSE PÅ BORNEO

Zoo er drivkraft bag et succesrigt forsøg med at erstatte sprøjtemidler med biologisk bekæmpelse af skadedyr. Læs mere om projektet her.

BIOLOGISK BEKÆMPELSE PÅ BORNEO

CHIMPANSER

Zoo er involveret i forsknings- og bevaringsarbejde med chimpanser både i Europa og ude i verden. Læs meget mere om chimpanseprojekterne.

CHIMPANSER