Palm oil seminar

Venue: Zoo Auditorium

In January 2011, Copenhagen Zoo and United Plantations Bhd signed a Memorandum of Understanding, pledging to work towards a common goal of improving environmental stewardship in the palm oil production process along with safeguarding biodiversity.

For the past 10.000 years, agriculture has played a key role in human societal development. Whereas expansion for food production was relatively modest for millennia, the past 500 years has seen an exponential growth in land conversion to agriculture, resulting in loss of biodiversity and ecological integrity. At a global level, the extent of commodities such as wheat, rice and beef dwarfs that of palm oil. Yet, the palm oil industry has received an unprecedented amount of critical feedback, especially during the past 10-15 years. At local and regional levels, for example in Malaysia and Indonesia, palm oil production is indeed one of the main drivers of ecological deterioration and biodiversity loss, which justifies the calls for restraint.

The seminar will look at palm oil and environment in a Global and development perspective, along with presentations of key-accomplishments and new research from the Zoo-UP collaboration.

09:00-09:10 Welcome Bengt Holst, Vice Director Copenhagen Zoo
09:10-09:30 Introduction to the Zoo-UP collaboration: a Global perspective Bengt Holst / Carl Traeholt, SE Asia Programme Director, Copenhagen Zoo
09:30-10:00 Palm Oil: The problem... or a part of the solution? Carl Bek-Nielsen, CEO United Plantations Bhd
10:00-10:30 Biodiversity conservation in a palm oil landscape Muhamad Silmi, Manager Biodiversity Divison, United Plantation Bhd)
10:30-11:00 Orangutan surveys and managing species in a palm oil landscape Carl Traeholt
11:00-11:45 Discussion
11:45-12:00 Closing Bengt Holst
12:00-14:00 Lunch for speakers and invited guests

ZOO bygger bro til palmeolieindustrien

Zoologisk Have København arbejder sammen med dansk palmeolieproducent om at skabe bedre forhold for den truede orangutang

Zoologisk Have København indgår i et utraditionelt samarbejde med den danske palmeolieproducent United Plantations, der driver plantager i Vestmalaysia og på Borneo. Palmeolieindustrien er generelt under anklage for at fælde regnskov og ødelægge levestederne for en række dyrearter, hvor særligt den truede orangutang er blevet symbol på, hvor galt det står til. Videnskabelig direktør Bengt Holst fortæller her, hvordan ZOOs indsats for naturbevarelse har ledt til et samarbejde mellem to parter, der traditionelt befinder sig i hver deres lejr:


Dialog frem for skyttegravskrig

”Der er ikke tvivl om, at produktionen af palmeolie historisk set har haft store miljømæssige konsekvenser, og industrien har i den grad behov for at blive kigget efter i sømmene. De seneste år er der også opstået en masse protestbevægelser mod palmeolie – og det kan jeg godt forstå, for industrien har afskovet titusindvis af hektarer gammel tropisk regnskov uden den mindste hensyntagen til miljøet. Men vi må også erkende, at palmeolien er kommet for at blive, og palmeolie er ikke værre end mange andre former for afgrøder. Derfor har vi valgt at gå i dialog og bidrage med små effektfulde projekter, der har potentiale til blive udbredt i en langt større skala, fremfor at deltage i den generelle fordømmelse af palmeolien,” siger Bengt Holst.

Samarbejdet strækker sig tilbage til 2006, hvor ZOOs projektleder i Sydøstasien, Carl Træholt, mødte den ene af de to danske direktører i United Plantations, Carl Bek-Nielsen, og snakken gik på, hvordan man kan gøre palmeolieproduktionen mere miljøvenlig. Samarbejdet blev formaliseret i 2010 med underskrivelse af en samarbejdsaftale, og siden da er en række konkrete projekter blevet en integreret del af plantagedriften:

 
Rotter bekæmpes med cobraslanger og leopardkatte

”Vi arbejder med at forbedre forholdene for cobraslanger og leopardkatte i dele af plantagerne, da de begge æder rotter og dermed kan fungere som en slags biologisk bekæmpelse af skadedyr. I flere plantager bruger de nu slet ikke rottegift længere takket være rotternes naturlige fjender. Sammen med ledelsen i United Plantations er vi også lykkedes med at få etableret en biodiversitetsdivision i firmaets organisation, og efter otte års samarbejde er vi nu så langt, at vi kan arbejde seriøst på at få levedygtige bestande af orangutang tilbage i plantageområderne,” siger Bengt Holst og fortæller, at projektet går ud på at forbinde de små tilbageværende naturskovsområder i og uden for plantagerne med hinanden. Det gøres ved at anlægge plantekorridorer og sideløbende genskabe noget af den natur, som er gået tabt.

”Hidtil har man flyttet orangutanger ud af plantageområderne for at undgå den konflikt, der kan opstå mellem plantagedriften og orangutangerne. Man har ”reddet” orangutangerne. Men vi ønsker at gå den anden vej – at beholde orangutangerne i området som en del af den naturlige bestand, der stadig findes uden for plantagerne. Jeg er overbevist om at det kan lade sig gøre inden for de næste fem år, og når det lykkes, så viser det jo med al tydelighed at vi med dialog og samarbejde kan opnå langt mere, end hvis vi sætter os i hver vores skyttegrav og bekriger hinanden,” afslutter Bengt Holst.

ZOOs projekter i palmeolieplantagerne omfatter:

  • Biologisk bekæmpelse af rotter ved at fremme de naturligt forekommende cobraslanger og leopardkatte
  • Sikre at de uberørte lommer af regnskov mellem plantagerne bliver forbundet med plantekorridorer
  • Hjælpe med at udpege og forvalte de områder, der skal sikres til naturbevarelse fremover

Forskningsseminar i ZOO

Zoologisk Have er aktivt involveret i forskning indenfor mange discipliner bla. adfærdsbiologi, genetik og veterinærmedicin.

Hvert år præsenterer ZOOs videnskabelige stab samt tilknyttede studerende og samarbejdspartnere spændende forskningsresultater ved ZOOs Forskningsseminar.


TIDLIGERE PROGRAMMER

Nedenfor kan du se programmer for tidligere års forskningsseminarer. 

Program forskningsseminar 2017

Program forskningsseminar 2016

Program forskningsseminar 2015

Program forskningsseminar 2014

Program forskningsseminar 2013

Program forskningsseminar 2012