Forløb til alle niveauer

Børn og unge har sjældent direkte erfaringer med dyr og natur, men bygger ofte store dele af deres opfattelser og viden fra digitale medier. I Skoletjenestens undervisning inddrages altid levende dyr. Eleverne arbejder med dyrene og lærer bl.a. at iagttage og beskrive dyrs tilpasninger og adfærd. Her kan du læse om anderledes undervisningstilbud, der kan være aktuelle i forbindelse med temaer eller lignende.

 

Tilbudene kan både foregå i biologisk værksted, ved et af havens mange anlæg eller i børnezoo. Skoletjenesten Zoo tilbyder også undervisningsforløb til institutioner og behandlingshjem, der ikke navigerer efter gymnasiale læreplaner samt efter grundskolens fællesmål. Der udbydes pr. 1. september 2014 fem forløb månedligt, og samme institution kan booke max 2 tider inden for samme måned. Undervisningsforløbene har en varighed på 45 minutter. 

Biologisk Værksted 3

Formålet med Biologisk Værksted 3 er, at det bliver anvendt som et supplement til arbejdet på skolen eller institutionen eller sammen med Zoos øvrige pædagogiske tilbud. Målgruppen er lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, der arbejder i børnehaver, indskoling, SFO’er eller andre institutioner.

Undervisningen i Biologisk Værksted 3 er henvendt mod børnehaver, skoler, SFO'er og institutioner for fysisk og psykisk handicappede, og med et kørekort til Biologisk Værksted 3 får du som pædagog eller lærer mulighed for selv at undervise i Skoletjenestens Bio 3 lokale.

Kørekort til Bio 3

Et kørekort til Bio 3 erhverves via et dagskursus og indebærer, at man bliver fortrolig med dyr i Bio 3 og faciliteter i Zoo.

Dagskurset er tilrettelagt som et pædagogisk grundkursus i anvendelsen af dyr og faciliteter der er til stede i Bio 3 lokalet. Formålet med kurset er, at deltagerne får redskaber med hjem til at planlægge og udvikle deres egne forløb i Zoo og hjemme, samt at deltagerne bliver bevidste om deres egen rolle i forhold til håndtering og formidling af dyr.

Derudover byder kurset på:

- Faglig diskussion om børns brug af og erfaringer med levende dyr
- Gennemgang af Biologisk Værksted 3 med henblik på rummets og Zoos anvendelsesmuligheder
- Praktisk og teoretisk gennemgang af de dyr, der kan bruges i Biologisk Værksted 3.
Alle kursusdeltagere får efter kursets afslutning tildelt et ”kørekort”, der giver adgang til på egen hånd at undervise i Biologisk Værksted 3.
Det er gratis at bruge lokalet, men der kræves adgangsbillet eller institutionskort til Zoo.

 

Hvis du ikke har anvendt Bio 3 inden for 1 år, skal du huske at meddele dyrepasseren dette ved ankomst. Hvis du ikke har anvendt Bio 3 i mere end 3 år, skal du aftale tid til en genopfriskning af dit kørekort.

Kursus i skoleåret 2018/2019

           Den 01-11-2018  ALLE PLADSER OPTAGET

           Den 25-04-2019  ALLE PLADSER OPTAGET

           Den 21-06-2019

Kursus i skoleåret 2019/2020

           Den 01-11-2019 

           Den 17-04-2020 

Målgruppe: Pædagoger, pædagogmedhjælpere og lærere, der selv ønsker at undervise i Skoletjenesten Zoos Bio 3-lokale. Særligt velegnet til børnehaver, indskoling, SFO'er eller andre institutioner

Maks antal deltagere: 15

Pris: Heldagsarrangement inkl. forplejning: 1.195 kr.

Tilmelding: jus@zoo.dk

 

Bookning af Biologisk Værksted 3

Biologisk Værksted 3 kan bookes i tiderne: mandag til fredag kl. 10-11.25, 11.30-12.50 og 13-15.

Ring og bestil tid hos Skoletjenesten Zoo mandag til fredag fra 9.30 til 12.30 på tlf. 72 200 259

For nærmere information om Bio 3 og kurset kontakt Julia Suhr på jus@zoo.dk

 

Biologisk Værksted 3 (Bio 3) bruger

Ring ind og book tid på 72 200 259 mellem 9.30 og 12.30, eller skriv en mail på undervisning@zoo.dk

Tiderne i Bio 3 er 10-11.15, 11.25-12.35. Eftermiddagstiden er fra 13-15.

Hvis du mangler inspiration til din tur i Zoo, så kontakt os endelig.

Har du ikke anvendt Bio 3 i mere end 3 år er det tid til en genopfriskning af dit kørekort. Kontakt Julia Suhr på jus@zoo.dk

 

Tilmeld dig Bio 3's nyhedsbrev Her hvor du også kan læse tidligere nyhedsbreve.

 

Håndteringsvideoer

Her kan du finde håndteringsvideoer for dyrene i Bio 3.
Det er en god idé at se videoerne inden du kommer til Bio 3 med din gruppe.
Hvis du har spørgsmål i forhold til håndtering eller andet, så spørg endelig dyrepasserne.


Temakasser

Her kan du søge inspiration til brugen af temakasserne i Bio 3

GRUNDSKOLER OG SPECIALKLASSER

Udover de traditionelle undervisningsforløb tilbyder Skoletjenesten også andre muligheder for grundskoler og specialklasser både i og udenfor Zoo.

Sanser for modtagerklasser og dsa-klasser

Dette oplæg henvender sig til klasser i indskolingen og mellemtrinnet, som arbejder med at lære dansk. Oplægget er baseret på, at eleverne får konkrete opgaver, såsom at observere og håndtere dyr, som vi sammen sætter ord og betydning på.

Vi tager udgangspunkt i temaet ´Sanser´, så eleverne vil lære, hvordan forskellige dyr bruger deres sanser. Eleverne bruger deres øjne, ører, næse og hænder, og vi tager naturligvis udgangspunkt i elevernes forskellige udfordringer i forhold til deres sprogtilegnelse.

Forud for undervisningen skal I hjemme på skolen have orienteret jer i lærervejledningen, som indeholder arbejdsark til før- og efterbearbejdelse af besøget.

 

Arbejdsark

Lærervejledning

Arbejdsark til bearbejdelse før besøget i Zoo

Arbejdsark til bearbejdelse efter besøget i Zoo

Målgruppe: Modtagerklasse / dansk som andersprog
Fag: dansk som andetsprog
Varighed: 45 min.

Lokalitet: Undervisningslokalerne, Skoletjenesen Zoo
Antal deltagere: Max. 14 elever
Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleentré til Zoo

Læringsmål

Beskrive et dyrs udseende
At sætte ord på oplevelser
Udvide ordforråd ud fra konkrete oplevelser.
At mennesket har syns-, lugte-, føle-, høre- og smagssans.
At man kan se på dyrs udseende, hvilke sanser de bruger.

Grejzoonen

Zoo har også en grejbase kaldet Grejzoonen. Her har skoler, institutioner, grupper og foreninger mulighed for at låne udstyr til udeskoleundervisning og friluftsaktiviteter. Mangler I udstyret til den perfekte båldag, til at presse æbler i børnehaven, eller til at hele klassen kan tage på opdagelse i det lokale vandhul, så er der mulighed for, gratis, at låne udstyret i Grejzoonen.

Vi har bøger, gps’er, undervandskikkerter og masser af andet spændende grej, der giver mulighed for, at flytte undervisning og oplevelser ud i naturen.

Kontakt Zoos naturvejleder for inspiration, yderligere info og komplet grejliste.

UNDERVISNINGSMATERIALE

Skoletjenesten har udarbejdet en række arbejdsark, som findes her på hjemmesiden. Arbejdsarkene er målrettet børnehave/0. klasses- til gymnasieniveau. Husk at printe arket hjemmefra.

 

Om undervisningsmaterialerne

Udlånsgenstande

Staffelier og tegneplader

At iagttage dyr og tegne dem er med til at give elever et større indblik i dyrs tilpasning til levested. Fra Informationen kan man låne staffelier og tegneplader. Man skal selv medbringe farver og tegneredskaber.

 

Arbejdsark

Der er udarbejdet arbejdsark til alle alderstrin: Til børn, der ikke kan læse, til folkeskolens forskellige klassetrin samt til gymnasie- og HF-elever. Materialet knytter sig til de oplevelser, eleverne får, når de iagttager dyrene i Zoo.

Der kan være temaer der ikke indeholder ark til download.

Vi opfordrer brugere til at have printet ark hjemmefra, da vores kundecenter ikke altid har mulighed for udlevering.

Bøger og publikationer

Sæt: Afrikas savanne, Koen og mælken, Griseliv og svinekød og Dyrs adfærd

Afrikas Savanne- en undervisningsbog i savanneøkologi, som henvender sig til biologiundervisere, gymnasieelever samt elever på folkeskolens sidste klassetrin. Spækket med fantastiske fotografier forklarer den Afrikas savannes planter og dyrs tilpasninger til livet på de store græsstepper. 
Målgruppe 8.-10. klasse.
Hanne Lindemann, Den afrikanske savanne, 2008.

Koen og mælken- en arbejdsbog om malkekoens oprindelse, liv og adfærd. Om malkekoens afstamning, udvikling, anatomi og produktion. Hæftet er gennemillustreret og indeholder desuden arbejdssider samt madopskrifter baseret på mejeri- og oksekødsprodukter.
Målgruppe 0.-4. klasse.
Dorte Andersen og Ulla Didriksen, 1994.

Griseliv og svinekød- en arbejdsbog om grisens oprindelse, liv og adfærd. En anderledes aktivitetsbog om svin, der lægger op til en lang række aktiviteter og diskussioner om svin og deres historie.
Målgruppen er folkeskolens 3.-6. klassetrin.
Dorte Andersen og Ulla Didriksen: Griseliv og svinekød, 2000.

Dyrs adfærd - indeholder en generel gennemgang af dyrs medfødte og tillærte adfærdsmønstre, hvor eksemplerne primært er hentet i Zoologisk Have. Bogen kan bruges som en guide til at forstå dyrs adfærd og kan med fordel anvendes som basisbog for elever, der udfører adfærdsprojekter. Bogen er rigt illustreret med tegninger og fotos.
Målgruppe 0.-4. klasse.
Dorte Andersen og Ulla Didriksen: Dyrs adfærd, 1999.
 
Fag:
Biologi
Pris: 
176 kr.
Bestilling:
skriv til lob@zoo.dk

Zoopædagogik

Sara Tougaard, Mikkel Broe, Pernille Hjort og Ulla Didriksen, 2008.
Til naturfaglige skoletjenester, naturskoler,seminarier og uformelle læringsmiljøer.
 
Pris: 
100 kr.
Bestilling:
http://vetus.skoletjenesten.dk/bestillings_formular/bogbestilling.html
 

 

 

Bestil undervisning

Undervisning i Skoletjenesten Zoo kan i løbet af skoleåret bestilles på telefon 72 200 259 mandag til fredag kl. 9.30 til 12.30.


Der kan også rettes henvendelse på undervisning@zoo.dk med angivelse af telefonnummer eller e-mailadresse. Så kontakter vi dig.


I forbindelse med jeres besøg i Skoletjenesten Zoo, opfordres I altid til at afsætte ekstra tid til at gå på opdagelse i Haven. Besøg, enten før eller efter undervisningen, den del af Haven, som passer til jeres aktuelle undervisning.

Vi oplever fra tid til anden, at klasser udebliver uden forudgående aflysning. Derfor er der indført en udeblivelsesafgift på kr. 500, som vil blive faktureret til skolen eller institutionen.

Skoletjenesten Zoo har sammen med Eksperimentarium, Den Blå Planet og Statens Naturhistoriske Museer produceret den komiske kortfilm "Verdens bedste tur", der handler om, hvor galt det kan gå, når planlægningen går i fisk.

Se kortfilmen her

 

Virksomhedsbesøg

I Zoo er der nu mulighed for at tilbyde Erhvervsskolerne, herunder eksempelvis Hhx, erhvervs- og efteruddannelserne, et virksomhedsbesøg.

Vælg mellem to oplæg:

Miljø:
Ingen er i tvivl om, at det er vigtigt at passe på naturen og miljøet, og at det er vigtigt at spare på vand og energi. Få et indblik i hvordan det foregår i Zoologisk have, der er miljøcertificeret og samtidigt har både et opvarmet tropehus og store vandbassiner hos mange af dyrene.

Hør om hvad Zoo gør for at rense og genbruge vandet hos isbjørnene, hvordan elefanternes lort udnyttes, hvordan der bruges regnvand hos de tasmanske pungdjævle, og hvordan chimpanserne er med til at spare på vandet, når de drikker. Hør også om, hvordan der arbejdes med miljø i dagligdagen, og hvad det egentligt betyder for energiforbruget, når de gamle lamper udskiftes med sparerpærer, eller når der åbnes et nyt stort dyreanlæg.

Efter oplægget går turen bag kulissen i flodhestehuset ned til maskinrummet under flodhesteanlægget. Her fremvises det store vandbehandlingsanlæg, der er årsagen til, at det er muligt, at se flodheste der svømmer under vandet.

Varighed: ca. 1 time

Pris: DKK 750 per oplæg + entre

Booking: booking@zoo.dk

 

 

 

 

Zoologisk Have som arbejdsplads:
Hør om organisationens opbygning, om økonomien og ikke mindst om at rejse ressourcer til nye anlæg.
Det er nok de færreste, der kender til de mange karrieremuligheder i Zoo, men med afdelinger for bla økonomi, it, markedsføring, salg og presse er det langt fra kun dyrepassere, der søger arbejde i den gamle have.
Hør også om en moderne Zoologisk Haves berettigelsesgrundlag, om etiske overvejelser i forbindelse med dyrehold og ikke mindst om fremtiden og nye tiltag.

Varighed: 1-1,5 time

Pris: DKK 750 per oplæg + entre 

Booking: booking@zoo.dk