Næsehorn i Sydafrika

Antallet af næsehorn i naturen er på stærk nedgang. Dette skyldes hovedsagelig krybskytteri og den ulovlige handel med horn. For at kunne forvalte de resterende bestande bedst muligt, skal næsehornenes udbredelse og levevis kortlægges.

Zoo har derfor i mange år støttet et næsehornsmonitoreringsprogram i Pilanesberg Nationalpark i Sydafrika. Oprindelig støttede Zoo projektet med midler til udførelse af mærkning og monitorering af næsehornene. Men i 2011 valgte Zoo at øge indsatsen.

Formålet med det øgede engagement var at fremskaffe data om hvide og sorte næsehorns socialstruktur og populationsdynamik med udgangspunkt i bestand i Pilanesberg Nationalpark. Dertil etableredes en forskningsstation på stedet. Forskningsstationen har åbnet mulighed for at Zoos egne medarbejdere samt forskere udefra kan udføre generel forskning og monitorering af områdets dyr og planter.

Yderlige støtter Zoo parkforvaltningen i Pilanesberg med et kurser for parkens antikrybskytteteam, så teamet er bedst muligt rustet til, at beskytte de resterende næsehorn. 

DIN STØTTE TIL DE VILDE NÆSEHORN

Som Zooranger bidrager du til det arbejde som Zoo udfører til fordel for de vilde næsehorn i Pilanesberg Nationalpark. Læs mere og skriv dig op som Zooranger, så får du muligheden for at støtte forskning og bevaring af naturens truede dyrearter.

LÆS MERE OM AT BLIVE ZOORANGER

NAESEHORNIZOO.DK

Her kan du læse meget mere om næsehornene i Zoo på vores særlige næsehornssite. Der står blandt andet næsehornsnyheder, mere om næsehornenes situation i naturen og så kan du, som årskortholder, se med live fra stalden i Zoo.

LÆS MERE PÅ NAESEHORNIZOO.DK