Hæderspris til Zoo-dyrlæger

Chefdyrlæge i Zoologisk Have Carsten Grøndahl og forhenværende chefdyrlæge samme sted Erik Eriksen er blevet tildelt Danske Dyrlægers Forsikringsforenings Hæderspris. Prisen gives til en eller flere danske dyrlæger, der har gjort noget helt særligt for dyrlægestanden. 

I begrundelsen lagde man blandt andet vægt på, at begge dyrlæger har præget udviklingen af dyrlægearbejdet inden for især eksotiske dyr og inden for bedøvelse af dyr i særdeleshed. Derudover har de været til stor inspiration for de dyrlægestuderende i mange år og har sat en høj standard for dyrlægeembedet.

Videnskabelig direktør Bengt Holst er stolt af de to dyrlæger og fortæller om lidt af baggrunden for, at netop de to har fået prisen: "Eriksen er den gamle nestor, der gik fra tider stort set uden bedøvelse til tider med bedøvelse. Carsten var så ”eleven”, der tog emnet op efter Eriksen, og han videreudviklede bedøvelsesmetoderne frem til de høje standarder, vi har i dag. Begge nyder stor anseelse både i ind- og udland, og man finder næppe nogen med større ekspertise inden for dette felt, hverken i Danmark eller resten af Europa."

Chefdyrlæge Carsten Grøndahl viser her, hvordan han med den rette bedøvelse kan sundhedstjekke en elefant, mens den stadig står op.