o

Afrikas savannes fødekæde

Hvilke dyr æder hvad? Hvordan går løver på jagt? Og hvordan undgår zebraen at blive ædt?

Gennem håndtering af levende og udstoppede dyr vil eleverne blive præsenteret for kødædere, planteædere og altædere, der repræsenterer forskellige led af fødekæden. 

Eleverne skal herefter opstille simple fødekæder ud fra effekter og dyr, som de præsenteres for. 

Idéer til forberedelse
Arbejdsark om Savannens dyr kan med fordel anvendes som forberedelse eller efterbearbejdelse af forløbet.

 

Målgruppe: 1.-2. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: Højst 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

Download arbejdsark her:

 

Afrikas savannes rovdyr og byttedyr

Hvordan ser man forskel på et løve- og et zebrakranium? Hvilke dyr har store hjørnetænder? Og hvilke dyr har flade kindtænder?

Eleverne præsenteres for kranier fra forskellige dyr og lærer at analysere dem med henblik på at bestemme, om dyret er et rovdyr eller byttedyr. Gennem håndtering af kranier og levende dyr diskuteres dyrenes fødevalg og leveform.

Idéer til forberedelse
Arbejdsark om savannens dyr kan med fordel anvendes som forberedelse eller efterbearbejdelse af forløbet. 

 

Målgruppe: 1.-2. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: Højst 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

Download arbejdsark her:

 

 

Nordens fødekæde

Hvilke dyr æder hvad? Hvordan går ulven på jagt? Og hvordan undgår moskusoksen at blive ædt?

Gennem håndtering af levende samt udstoppede dyr præsenteres eleverne for kødædere, planteædere og altædere. Eleverne skal opstille simple fødekæder ud fra de forskellige virkemidler, som de præsenteres for under forløbet.

Idéer til forberedelse
Arbejdsarket Norden kan med fordel anvendes som forberedelse eller efterbearbejdelse af forløbet.

 

Målgruppe: 1.-2. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: Højst 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

Download arbejdsark her: 

 

Nordens rovdyr og byttedyr

Hvordan ser man forskel på et kanin- og et rævekranium? Hvilke dyr har store hjørnetænder? Og hvilke dyr har flade kindtænder?

Eleverne præsenteres for kranier fra forskellige dyr, og lærer at analysere dem med henblik på at bestemme, om dyret er et rovdyr eller byttedyr. Gennem håndtering af kranier og levende dyr diskuteres dyrenes fødevalg, leveform og overlevelse om vinteren.

Idéer til forberedelse
Arbejdsarket Norden kan med fordel anvendes som forberedelse eller efterbearbejdelse af forløbet.

 

Målgruppe: 1.-2. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: Højst 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

Download arbejdsark her: 

 

Regnskovens fødekæde

Hvilke dyr æder hvad? Hvordan går slangen på jagt? Og hvordan undgår en løvfrø at blive ædt?

Gennem håndtering af levende og udstoppede dyr vil eleverne blive præsenteret for kødædere, planteædere og altædere. Eleverne opstiller simple fødekæder ud fra effekter og dyr, som de præsenteres for i løbet af undervisningen.

Idéer til forberedelse
Arbejdsark om Regnskoven kan med fordel anvendes som forberedelse eller efterbearbejdelse af forløbet.

 

Målgruppe: 1.-2. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: Højst 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

Download arbejdsark her:

 

Regnskovens rovdyr og byttedyr

Hvordan ser man forskel på et kranium fra et rov- og byttedyr? Hvilke dyr har store hjørnetænder? Og hvilke dyr har flade kindtænder?

Eleverne præsenteres for kranier fra forskellige dyr og lærer at analysere dem med henblik på at bestemme, om dyret er et rovdyr eller byttedyr. Gennem håndtering af kranier og levende dyr diskuteres dyrenes fødevalg og leveform.

Idéer til forberedelse
Arbejdsark om Regnskovens dyr kan med fordel anvendes som forberedelse eller efterbearbejdelse af forløbet.

 

Målgruppe: 1.-2. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, der betales skoleentré til Zoo

Download arbejdsark her:

 

Pasning af kæledyr

Hvad har kæledyr brug for? Og hvorfor har de forskellige behov? Hvordan kan man se, om et kæledyr har det godt?

Med udgangspunkt i Skoletjenesten Zoos dyr diskuteres dyrs behov, trivsel og velfærd.
Eleverne møder et pattedyr og et krybdyr og der tales om hvor vigtigt det er at kende til dyrs levevis for at kunne give dem den rette pleje.

 

Målgruppe: 1.-2. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: Højst 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

 

Sanser og signaler

Hvorfor ”fløjter” et marsvin? Mon en slange har ører? Og taler dyr overhovedet sammen?

Gennem observationer og håndtering af levende dyr erfarer eleverne, hvordan de ud fra et dyrs udseende kan sige meget om, hvilke sanser dyrene bruger.

Eleverne bruger deres øjne, ører, næse og hænder til at sanse deres omverden og præsenteres for, hvordan forskellige dyr bruger særlige sanser i deres kommunikation. I forløbet arbejder eleverne desuden med, hvordan dyr såvel som mennesker afsender signaler, når de ”taler sammen”.

 

Idéer til forberedelse
Snak med eleverne om menneskets fem sanser. Lad gerne eleverne afprøve deres forskellige sanser.

Målgruppe: 1.-2. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: 28 elever

Pris: undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

 

Rundt om elefanterne

Hvordan ser en elefantlort ud? Hvordan ser der ud, der hvor elefanterne lever? Og hvad spiser sådan et stort dyr?

I Skoletjenesten Zoos undervisningslokale vil eleverne leve sig ind i elefanternes verden. Eleverne arbejder med forskellige genstande fra elefanter og finder ud af, hvad elefantens livret er.

Under oplægget laves en ”godtepose” til elefanterne, som bagefter afleveres til elefanterne i Elefanthuset.

Idéer til forberedelse
Arbejdsarkene om elefanter kan med fordel anvendes som forberedelse eller efterbearbejdelse af forløbet.

 

Målgruppe: 1.-2. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: Højst 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

Download arbejdsark her:

 

 

Iagttag, beskriv og tegn i Zoo

Hvor mange ben har et insekt? Hvordan ser en mus ud i virkeligheden?

Undervisningen har til formål at styrke elevernes evne til at iagttage og beskrive dyr. Gennem håndtering og iagttagelse af forskellige levende dyr skærpes elevernes opmærksomhed, så de efterfølgende detaljeret kan beskrive og tegne dyrene.

Idéer til forberedelse
Få eleverne til at tegne en mus og et dyr fra Zoo hjemmefra, og brug tid efter besøget i Skoletjenesten på at se, hvordan musen og dyret ser ud i virkeligheden.

Eleverne kan låne tegneplader i Skoletjenesten. Husk at medbringe papir, farver og blyanter m.m.

Målgruppe: 1.-2. klasse

Fag: Natur/teknologi, billedkunst

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: Højst 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

 

Matematik i Zoo 1

Skal man kunne matematik for at være dyrepasser?

Gennem håndtering og vejning af forskellige dyr i skoletjenesten får eleverne indblik i, hvordan man som dyrepasser bruger matematik som redskab i det daglige arbejde med dyr. Anvendelsen af matematik sættes desuden i forbindelse med bl.a. foderplaner, sundhedstilstand og burindretning.

Ideer til forberedelse
Snak gerne om enheder, og hvorfor man vejer. Få eleverne til at komme med bud på, hvor i Zoologisk Have, der benyttes matematik.

Eleverne kan eventuelt veje sig selv og hinanden inden besøget.

Målgruppe: 1.-2. klasse

Fag: Matematik

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: Højst 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

 

BESTIL UNDERVISNING

Undervisning i Skoletjenesten Zoo kan i løbet af skoleåret bestilles på telefon 72 200 259 mandag til fredag kl. 9.30 til 12.30.

Der kan også rettes henvendelse på undervisning@zoo.dk med angivelse af telefonnummer eller e-mailadresse. Så kontakter vi dig.

BESTIL UNDERVISNING