Afrikas savannes fødekæde

Hvilke dyr æder hvad? Hvordan går løver på jagt? Og hvordan undgår zebraen at blive ædt?

Gennem håndtering af levende og udstoppede dyr vil eleverne blive præsenteret for kødædere, planteædere og altædere, der repræsenterer forskellige led af fødekæden. 

Eleverne skal herefter opstille simple fødekæder ud fra effekter og dyr, som de præsenteres for. 

Idéer til forberedelse
Arbejdsark om Savannens dyr kan med fordel anvendes som forberedelse eller efterbearbejdelse af forløbet.

 

Målgruppe: 1.-2. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: Højst 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

Download arbejdsark her: