o

Hvad er baggrunden for kampagnen?

København Zoo lancerede den 1. marts 2016 årets indsamlingskampagne. Årets kampagne sætter fokus på det drastiske fald, der har været i bestanden af vilde giraffer. Bestanden er gået tilbage fra 140.000 til 80.000 individer på mindre end 15 år. Det svarer til et fald på mere end 40 pct.

 

Hvad truer bestanden af vilde giraffer?

Den største trussel mod girafferne i dag er opsplitningen af dyrenes leveområder. Giraffer er savannedyr og færdes normalt over store områder. Men med den stigende inddragelse af savanne til landbrugsjord og udbygning af infrastrukturen til de store byer forsvinder livsgrundlaget for girafferne, og bestanden falder drastisk.

 

Hvordan støtter jeg kampagnen?

Sådan kan du give en donation:

Betalingskort: Støt online her

SMS: Send GIV til 1272 og støt med 150 kr. + trafiktakst

        Send ZOO til 1272 og støt med 30 kr. + trafiktakst

Bankoverførsel: reg  4183 konto 11566979

Alle bidrag er fradragsberettigede. Ønskes der fradrag, skal CPR-nummer oplyses ved donationen.

 

Hvad går pengene til?

Alle bidrag går ubeskåret til Pilanesberg National Park i Sydafrika og Zoos arbejde med forskningen og bevarelse af giraffer. Zoologisk Have har siden 2012 i samarbejde med Københavns Universitet deltaget i et langtidsstudie af girafbestanden i nationalparken.

Formålet med forskningsprojektet er at klarlægge dynamikken i en sådan girafbestand. Giraffer færdes i flokke af meget forskellig størrelse, og undersøgelser har vist, at flokstørrelsen ikke er konstant. Hvis to flokke mødes og lidt efter skilles igen, kan de to flokke se helt anderledes ud. Nogle giraffer er gået fra den ene flok til den anden, og tilsyneladende er der ikke særligt kraftige bånd mellem de enkelte giraffer i flokken.

 

Men hvad er det, der gør, at nogle giraffer holder sammen og andre forlader flokken. Er det alderen? Er det et spørgsmål om køn? Eller har det med det indbyrdes slægtsskab at gøre? Man ved det ikke. Men skal man kunne forvalte de resterende girafbestande på ordentlig vis, er det nødvendigt at have den viden. Og det er dét, Zoos langtidsprojekt har sat sig for at belyse.

 

Hvorfor avler man ikke giraffer og genudsætter dem i naturen?

Giraffer yngler nemt, så hvis de har ro, plads og føde nok, vil bestanden hurtigt vokse. Den bedste indsats for at bevare den vilde bestand er derfor forskning i artens adfærd og beskyttelse af giraffernes levesteder.

Genudsætning af giraffer ynglet i fangenskab er ikke løsningen, hvis man ønsker en øget bestand. Dels fordi det er bedst at hjælpe i nærområderne, hvis man kan, og dels fordi dyrene avlet i zoologiske haver ikke vil få fair levevilkår i naturen, hvor overlevelse og truslen fra rovdyr er en ganske anden, end hvad de kender til.

Vil du vide mere om hvordan girafferne og dyrebestandende generelt forvaltes i Zoo, kan du læse mere her.

SMS TEKSTEN ZOO TIL 1272 OG STØT MED 30 KR

 

Vis din støtte og giv et bidrag til forskning i og bevarelse af de fascinerende giraffer.

SMS teksten ZOO til 1272 og støt med 30 kr. + trafiktakst.

SMS teksten GIV til 1272 og støt med 150 kr. + trafiktakst.

STØT ONLINE

KONTAKT

 

Yderligere spørgsmål til kampagnen kan stilles til:

Projektleder Kim Skytte Graae ksg@zoo.dk eller 72 200 200.