o

Facts om Amurtiger


Navn: Amurtiger

Videnskabeligt navn: Panthera tigris altaica

Vægt: 100 - 300 kg

Højde: 140 - 280 cm

Levealder: 15 - 20 år

Drægtighed: 3,5 måned

Antal unger: 2 - 4 stk.

Fødselsvægt: 800-1500 gram

Kønsmoden: Hanner: 4-5 år, hunner: 3-4 år

Føde: Stenbukke, hjorte, antiloper, okser, vildsvin, hulepindsvin og fugle

Art: Pattedyr

Biologi

Tigeren lever alene i naturen. Hannen og hunnen er kun sammen i parringstiden, og ser man flere tigre sammen, er det givetvis en hun med sine store unger. Der er dog formodninger om, at netop Amur-tigeren kan leve sammen i familiegrupper på en han og to hunner. Hantigeren kan lugte, når en af hunnerne i hans territorium kommer i brunst. Han opsøger så hunnen og parrer sig med hende. Bagefter skilles parterne, og hunnen er alene om at opfostre ungerne. En tiger opretholder et meget stort territorium. En hantiger kan dække et område, der strækker sig over flere hundrede
kvadratkilometer, mens en huntigers område er lidt mindre. Tigeren har brug for så stort et område for at være sikker på at kunne finde byttedyr. Selvom tigeren har en effektiv jagtteknik, er det kun én ud af 10 jagter, der lykkes, og tigeren skal derfor have adgang til et stort antal byttedyr for at være sikker på at få føde nok.

Tigeren afmærker sit territorium ved at brøle og strinte med urin. Hver dag må tigeren patruljere gennem en stor del af sit territorium for at markere dette, så fremmede tigre får besked om, at området allerede er optaget. Tigeren er specialist i at nedlægge store byttedyr. Man har set tigre nedlægge gaurokser på op mod 900 kg. Tigerens bagben er kraftige og perfekte til spring, og forkroppen er meget muskuløs. Poterne er forsynet med lange skarpe kløer, og tænderne er meget kraftige. Tigerens foretrukne jagtteknik er bagholdsangreb. Den er for tung til at kunne løbe et bytte op. Et mindre bytte aflives med et nakkebid, mens et større bytte kvæles med et fast bid omkring struben. Når byttet er nedlagt, trækkes det i skjul og fortæres - hvis det er stort bytte, kan det tage flere dage.

Verdens største kat

Amurtiger (den sibiriske tiger) er en særlig underart af tigeren. Den er den største og tungeste af alle katte. En fuldvoksen han kan veje over 423 kg og måle over 3,7 meter incl. hale. Den største velvoksne hanløve vejer maximum 270 kg og kan derfor slet ikke måle sig med en fuldvoksen Amur-hantiger.

En af verdens mest sjældne katte

I naturen findes der i dag under 400 eksemplarer af Amurtigeren. For mindre end hundrede år siden fandtes der 100.000 tigre, i dag er der omkring 5.000 individer fordelt på fem underarter i små isolerede bestande. Disse fem underarter er den bengalske tiger (P.t.tigris), den indokinesiske tiger (P.t.corbetti), sumatra-tigeren (P.t.sumatrae), den sydkinesiske tiger (P.t.amoyensis) og Amurtigeren, den sibiriske tiger, (P.t.altaica). Især de sidste fire underarter er stærkt truede.

TIGERTRÆNING

Zoo åbner dørene tidligt om morgenen for en lille skare, der kan komme i træning med tigrene. Oplev hvordan tigrene trænes til at blive vejet, få taget blodprøver og få vacciner samt bedøvelse. En unik oplevelse helt tæt på de fascinerende dyr.

KØB TIGERTRÆNING