o

Facts om Flodsvin


Navn: Flodsvin

Videnskabeligt navn: Hydrochoerus (Hydrochaeris) hydrochaeris

Vægt: 50-70 kg

Højde: 100-130 cm

Levealder: 5-10 år

Drægtighed: 120-150 dage

Antal unger: 3-4 stk.

Kønsmoden: 12-18 måneder

Føde: Græsser og vandplanter

Art: Pattedyr

Flodsvinet er den største gnaver i verden. Den har kompakt krop, meget stort hoved og korte ben. Ørerne er små og sidder ligesom øjnene højt placeret på hovedet. Flodsvinet er tilpasset et liv i vand. Den har svømmehud mellem tæerne og er en god svømmer. Den kan ligge neddykket i vandet i flere minutter og kan løbe på bunden ligesom flodheste.

På næseryggen sidder en sort, skinnende duftkirtel, som er særligt udviklet hos hannen. Denne kirtel bruges til at afsætte duftspor med, og især i yngletiden bruger hannen tid på denne adfærd. Hunnerne er fælles om yngelplejen. Ungerne går sammen i grupper på op mod 20 individer i forskellig alder. En af de voksne hunner er altid i nærheden og beskytter ungerne mod eventuelle farer.

Flodsvin hedder også kapivarer. Kapivar betyder "herre over græsset", og navnet har flodsvinene fået, fordi de dagligt græsser på meget store områder. I de tidlige morgentimer og sent på eftermiddagen græsser kapivaren, mens den i den varme tid midt på dagen ligger neddykket i vandet, hvor den æder vandplanter.