Betingelser for indgåelse af fast gaveaftale via betalingskort

Fast gaveaftale via betalingskort
Når en gavegiver støtter Zoologisk Have igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Zoologisk Have trækker det valgt beløb 1 gang hver måned d. 1.

Priser
Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering
Gavegiver modtager en kvittering på e-mail (eller pr. brev hvis e-mail ikke er tilgængelig) ved hver betaling, med mindre dette efterfølgende fravælges af gavegiver enten telefonisk, pr. e-mail eller skriftligt.

Køb og ansvar
Hvis gavegiver vælger at beløbet er knyttet til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Zoologisk Have med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Zoologisk Have sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Zoologisk Have til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger
Zoologisk Have registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, men Zoologisk Have gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. Zoologisk Have bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse
Ved indgåelse af fast gaveaftale gives Zoologisk Have lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnementet når betalingskortet udløber eller spærres.
Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter / fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation, med det nye korts data.

Ophør
Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Zoologisk Have på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Zoologisk Have
Roskildevej 38
2000 Frederiksberg
Tlf. 72 200 200 
zoo@zoo.dk
CVR-nr. 40482512