o

Kritisk truet i indonesien

Balistæren er for dele af den indonesiske befolkning et statussymbol på lige fod med det at eje en orangutang. Det signalerer velstand og magt. Derfor har presset på denne ellers totalfredede fugleart altid været højt, og hvis det ikke havde været for opdræt og udsætning af fugle i Bali Barat National Park, ville den være uddød i naturen for mange år siden.

8 vildtlevende fugle

Den hvide stær findes kun på den indonesiske ø Bali, og arten er derfor det, man kalder endemisk. Balistæren har aldrig været særlig talrig og forekommer kun på den nordligste del af øen i den tørre Bali Barat National Park. Den sidste tælling viste, at der levede 8 fugle i parken, som dermed udgjorde de sidste vildtlevende balistære i verden.

Væbnede overfald

I nationalparken har den balinesiske regering ved parkens indgang etableret en opdrætsstation, som bevogtes af parkens vagter. Alligevel har der været flere væbnede overfald på avlsstationen, hvor avlsfuglene og deres unger er blevet stjålet af røveriske bander. Det viser lidt om den værdi og status, fuglene har i den indonesiske befolkning. 

Balistæren i fangenskab

De zoologiske haver i Europa har siden 1989 forvaltet et avlsprogram for arten og arbejdet hårdt på opbygningen af en god solid bestand i fangenskab. Det er sket i samarbejde med det amerikanske og det japanske avlsprogram. Bestanden i de zoologiske haver og andre institutioner er dermed nået op på 782 balistære, og man formoder, at der blandt private hobbyfolk findes en næsten lige så stor gruppe fugle.

Succes med udsætning af stære

I et forsøg på at sikre balistæren yderligere i naturen etablerede man en avlsstation med 47 stære på den store ø Nusa Penida syd for Bali. Her arbejdede den lokale Begawan Foundation allerede, og det europæiske avlsprogram kunne i 2009 sende yderliggere 20 fugle til øen. På trods af væbnede tyverier af fugle, kom bestanden her op på næsten 250 fugle. 

Københavnske balistære sendes hjem

København Zoo har ved flere lejligheder haft balistæren udstillet, og allerede i 1963 opdrættede Zoo de første unger af arten. I 2013 ankom de nuværende stære og i 2015 fik parret 3 unger, som alle var genetisk vigtige fugle.

I endnu et forsøg på at udsætte balistære på deres oprindelige levested blev det besluttet at sende en ny gruppe på 20 europæiske balistære til en ny avlsstation i Taman Safari Park på Bali. To hununger opdrættet i Zoo er udpeget til at være en del af gruppen, som skal sendes til Bali.

Avlsstationen vil være sikret inden for parkens sikkerhedshegn og med parkens bevæbnede sikkerhedsvagter som garde. Her skal fuglenes afkom udsættes i selve safariparken, hvor store uudnyttede områder ligger hen med masser af naturlig skov og vildnis. Her er der håb om, at en ny population af balistære kan få fred til at leve og udvikle sig.