o

Dyrs tilpasninger til savannen

Hvor findes den afrikanske savanne? Hvordan ser der ud? Og hvordan har dyrene tilpasset sig savannens liv og årstider?

Gennem effekter og håndtering af levende dyr introduceres eleverne til savannen og dens dyreliv. Undervisningen fokuserer på miljøet på savannen, og eleverne arbejder med sammenhængen mellem dyrenes tilpasninger i form og funktion til savannen som levested.

Begreber som ensvarme og vekselvarme dyr, samt forsvar, kamuflage og snyd, diskuteres med henblik på, at eleverne opnår en forståelse af dyrenes tilpasning til savannens planter og klima.

 

Målgruppe: 3.- 6. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: Højst 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

 

Dyrs tilpasninger til Norden

Hvor findes Norden? Hvordan ser der ud i Norden, og hvordan er klimaet? Hvordan er dyrene i Norden tilpasset årstiderne og kulden?

Gennem effekter og håndtering af levende dyr introduceres eleverne til Norden og dens dyreliv. Undervisningen fokuserer på Nordens hårde klima og eleverne arbejder med sammenhængen mellem dyrenes tilpasninger i form og funktion til de nordlige egne som levested.

Begreber som ensvarme og vekselvarme, samt forsvar, kamuflage og snyd, diskuteres med henblik på elevernes forståelse af dyrenes tilpasning til Nordens klima.

 

Målgruppe: 3.- 6. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: Højst 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

 

Dyrs tilpasninger til regnskoven

Hvor findes der regnskov? Hvordan ser der ud i regnskoven? Hvordan er dyrene i regnskoven tilpasset den fugtige varme og store regnmængde?

Gennem effekter og håndtering af levende dyr introduceres eleverne til regnskoven og dens dyreliv. Undervisningen fokuserer på miljøet i regnskoven og eleverne arbejder med sammenhængen mellem dyrenes tilpasninger i form og funktion til regnskoven som levested.

Begreber som ensvarme og vekselvarme dyr, samt forsvar, kamuflage og snyd, diskuteres med henblik på, at eleverne opnår en forståelse af dyrenes tilpasning til regnskovens planter og klima.

Idéer til forberedelse
Arbejdsarkene om regnskovens dyr kan med fordel anvendes som forberedelse eller efterbearbejdelse af forløbet.

 

Målgruppe: 3.- 6. klasse

Fag: natur/teknologi

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

 

Dyregrupper

Har slangen noget tilfælles med andre dyr? Hvad har du selv tilfælles med musen, og hvad gør et insekt til et insekt?

Eleverne hopper i zoologens støvler, og ved at håndtere udstoppede og levende dyr, finder de fællestræk blandt forskellige dyrearter.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne erkendelser, når de i grupper når frem til, hvad der karakteriserer en dyregruppe.

 

Målgruppe: 3.- 6. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

 

Matematik i Zoo 2

Hvor mange mus spiser en slange, og hvor mange mus har Skoletjenesten Zoo så brug for? Hvor meget fylder musene?

Mød en dyrepasser og hjælp med at beregne, hvor mange mus slangerne spiser om ugen – og om året.

Oplægget styrker elevernes modelleringskompetence (Fælles Mål Matematik 2009) idet, de præsenteres for et hverdagsproblem i Zoo, der skal løses via elevernes matematiske viden.

Under overvejelserne håndterer eleverne de aktuelle dyr, beregner rumfang og anvender matematik, som et konkret redskab til at skaffe sig viden.

 

Arbejdet kan fortsætte på skolen alt efter, hvor langt eleverne når. Forløbet kan med fordel bookes som dobbelttime.

Målgruppe: 3.- 6. klasse

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 45 minutter

Antal deltagere: 28 elever

Pris: Undervisningen er gratis, men der betales skoleentré til Zoo

 

Sprogfag

Zoo auf Deutsch - Besuche die Zooschule mit Deiner Schulklasse, und erlebe eine Deutschunterricht mit lebendigen Tiere!

Ud fra undersøgelse og iagttagelse af dyr bliver eleverne trænet i at beskrive dyr på tysk. Der er fokus på ordforrådstilegnelse med vægt på navneord og tillægsord. Undervisningen egner sig til begynderundervisningen i tysk, men kan bestemt også gavne et let øvet tyskhold.

 

Fag: Tysk

Målgruppe: 5.-7.klasse

Varighed: 45 min

Antal deltagere: max 28 elever

Pris: undervisning er gratis; der betales skoleentré til Zoo

 

BESTIL UNDERVISNING

Undervisning i Skoletjenesten Zoo kan i løbet af skoleåret bestilles på telefon 72 200 259 mandag til fredag kl. 9.30 til 12.30.

Der kan også rettes henvendelse på undervisning@zoo.dk med angivelse af telefonnummer eller e-mailadresse. Så kontakter vi dig.

BESTIL UNDERVISNING