Bengt Holst giver stafetten videre


Efter 37 års tjeneste trækker Bengt Holst sig tilbage som videnskabelig direktør i Zoologisk Have København.

Ved udgangen af 2020 har Bengt Holst valgt at trække sig tilbage som videnskabelig direktør i Zoologisk Have København og videregiver stafetten til zoofaglig chef og dyrlæge Mads Frost Bertelsen.

Bengt Holst har været ansat i ZOO siden 1983, først som videnskabelig assistent, siden som chef for dyreafdelingen og fra 1994 som viceadministrerende og videnskabelig direktør.

Bengt Holst har i de forløbne 37 år stået for udviklingen af ZOOs videnskabelige profil og har som led i dette bl.a. startet naturbevarelsesprojekter i Malaysia, Indonesien, Sydafrika, Brasilien, Grønland og selvfølgelig i Danmark. I det seneste halve år har han løbende overdraget sine mange arbejdsopgaver til Mads Frost Bertelsen, som derigennem og gennem sit 17-årige virke i ZOO er klædt godt på til at overtage stafetten.

Administrerende direktør Jørgen Nielsen taler ikke kun på egne vegne i sin vurdering af Bengts Holsts indsats gennem årene:

”Det kan ikke understreges nok, hvor kolossal betydning Bengt Holst har haft for ZOO. Bengt formår at kombinere sit rolige og venlige gemyt med en kompromisløs tilgang til naturformidling, og jeg ved, at han vil blive savnet i dagligdagen i alle led af organisationen. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til takke Bengt af hele mit hjerte og på vegne af hele virksomheden for 37 års loyal tjeneste i Zoologisk Have.”

Jørgen Nielsen og resten af ZOO får dog fortsat glæde af Bengt Holst, da han fra 1. januar til 31. december 2021 tilknyttes som særlig Advisor til ZOOs direktion, og han kan dermed støtte op om gennemførelsen af ZOOs mange spændende planer for fremtiden. Bengt Holst fortsætter også med at repræsentere ZOO i internationale fora, hvor han igennem en lang årrække på fornem vis har bestredet stærke tillidsposter, der for alvor har sat ZOO på verdenskortet.

Derudover vil Bengt Holst nu koncentrere sine kræfter på en mere aktiv deltagelse i den danske naturdebat, videreudvikling af udvalgte internationale naturbevarelsesprojekter og foredrag om de mange opgaver, han har haft i sit rige arbejdsliv, og ikke mindst de erfaringer, han har gjort sig nationalt og internationalt.

ZOO ønsker at markere skiftet ved en reception i løbet af foråret, når corona-situationen igen tillader forsamlinger af en vis størrelse. Sammen med inviterede samarbejdspartnere og gode venner af ZOO bliver der rig lejlighed til at sige pænt farvel til Bengt Holst og goddag til Mads Frost Bertelsen.