Direktør i Zoologisk Have stopper


Efter aftale med bestyrelsen stopper Steffen Stræde som administrerende direktør i Zoo. Som konstitueret direktør indtræder Jørgen Nielsen, der i dag er medlem af Zoos bestyrelse og indtil for nylig koncerndirektør i Dagrofa.

”Bestyrelsen vil gerne takke Steffen Stræde for, at han har ydet en stor indsats for Zoo. Han har motiveret medarbejderne, bidraget til en professionalisering af Zoo og gennemført spændende projekter. Det nyder han respekt for i Haven. Det er imidlertid også bestyrelsens vurdering, at der nu er behov for større kommercielt fokus, med det mål at få Zoos økonomi styrket, således at Zoos strategiske rejse kan fortsætte – både som virksomhed og som en af Danmarks mest besøgte kulturinstitutioner,” udtaler Zoos bestyrelsesformand, Janne Glæsel.

”Bestyrelsen har fortsat fokus på udviklingen af Zoo og Panda-projektet, herunder dets finansiering,” siger bestyrelsesformand Janne Glæsel.