o

FRA ZOO TIL SYDAFRIKA

Zoologisk Have har altid været forbundet med de dyr, der bor på toppen af Frederiksberg. Men Zoo har i mange år involveret sig i projekter rundt i verden for at beskytte naturens vilde dyr – blandt andet et projekt til fordel for dyrene på den sydafrikanske steppe.

I 2005 blev det, efter flere års økonomisk støtte, besluttet at Zoo skulle engagere sig endnu mere i den sydafrikanske nationalpark Pilanesberg. Projektet havde hidtil bestået af et monitoreringsprogram for parkens næsehorn, men ønsket om at fremskaffe data om dyrets sociale struktur og populationsdynamik, kunne nu blive til virkelighed.

I april 2008 indgik Zoo en samarbejdsaftale med Pilanesberg Nationalpark, hvor Zoo skulle stå for at etablere en forskningsstation med en dertilhørende manager og forskere. Parken skulle til gengæld sørge for den daglige drift og stille data til rådighed for forskningsprojekter. Forskningsstationen stod færdig i 2012, og både den og parken besøges ofte af Zoos medarbejdere. 

Forskningsstationen har øget mulighederne for, at København Zoos egne medarbejdere samt forskere udefra kan gennemføre udvalgte forskningsprojekter i parken og derigennem være med til at generere den viden, der er nødvendig for, at man kan tage de rigtige beslutninger i forvaltningen af naturen i Sydafrika. Derudover støtter København Zoo parkforvaltningens antikrybskytteaktiviteter, dels ved at træne parkens antikrybskytteteam, og dels med materieler, så de er bedst muligt rustet til at beskytte de resterende næsehorn mod krybskytteri.

Først til fordel for de vilde næsehorn

Zoos samarbejde med Pilanesberg startede til fordel for de truede næsehorn. På kun seks år mistede parken 65 næsehorn, da de blev ofre for krybskytteri, og det er netop krybskytterne og den ulovlige handel med horn, der for alvor truer næsehornet. Ønsket om at ville beskytte næsehornene har været starten på et langvarigt samarbejde, og Zoo har i løbet af de sidste mange år været med til at kortlægge dyrenes indbyrdes relationer og færden i området, for at få et billede af bestandens dynamik. I den forbindelse har København Zoo medvirket til at øremærke alle sorte og hvide næsehorn i området, for at kunne genkende dem individuelt. Det er blevet til mange års vigtig data.

..og sidenhen også for giraffer

Omkring årtusindskiftet regnede man med en samlet girafbestand på 140.000 individer, men de seneste opgørelser viser tal på højst 80.000. Den største trussel mod girafferne i dag er opsplitningen af deres leveområder. Giraffer er savannedyr og færdes normalt over store områder. Men med den stigende inddragelse af savanne til landbrugsjord og udbygningen af infrastrukturen til de store byer, forsvinder livsgrundlaget for girafferne, og bestanden falder drastisk.
Skal man sikre de resterende bestande for fremtiden, er der brug for eksakt viden om giraffernes socialstruktur. Derfor igangsatte København Zoo i samarbejde med Københavns Universitet i 2012 et langtidsstudie af girafbestanden i Pilanesberg National Park. Formålet med forskningsprojektet er at klarlægge den sociale dynamik i en girafbestand, så man får et godt billede af, hvordan de fordeler sig i et givent område.

Først blev alle 180 giraffer i nationalparken identificeret ved hjælp af mønsteret på deres hals, som er lige så forskelligt som vore fingeraftryk. Og sideløbende med dette er deres færden i parken blevet registreret, så vi ved, hvem der går sammen med hvem, og hvor store afstande de bevæger sig over. Men for at kunne konkludere noget med hensyn til giraffernes brug af et givent område, må man kende til giraffernes indbyrdes slægstsskab. På den måde vil man kunne relatere deres valg af flokmedlemmer til hvem de er beslægtet med, og hvem de ikke er beslægtet med. Derfor udtager København Zoo vævsprøver af alle de identificerede giraffer for via DNA-analyser at bestemme deres slægtsskab. Ved at følge girafferne over en hel generations tid på omkring tredive år, kan vi få et godt og vigtigt billede af, hvordan en girafbestand udvikler sig. Dette vil være vigtig viden, og dermed også et godt grundlag for at bygge en forvaltning af Afrikas resterende girafbestande på.

Med viden følger et ansvar

Flere års forskning i nationalparken har i den grad bekræftet, hvor truede afrikas vilde dyr er. Forskningen i bestanden af både næsehorn og giraffer, gør os klogere på, hvordan vi kan bevare disse unikke dyrearter, men at redde dem fra udryddelse kræver mange midler. Zoologisk Have København har derfor oprettet fadderskabsprogrammet Zooranger, der gør det muligt for alle at bidrage til bevarelsen af de vilde dyr i Pilanesberg Nationalpark. Et bidrag, der er vigtigt, hvis vi også i fremtiden vil se både næsehorn og giraffer som en del af savannebilledet.

Selvom der er langt til savannen i Sydafrika kan alle Havens gæster følge med i dyrenes liv i Pilanesberg. I forbindelse med Havens åbning af den nye port til savannen er der nemlig blevet opsat et webcam i nationalparken, der sender live til en skærm i Haven. Herfra kan alle, der har lyst, følge dyrene i nationalparken og måske få fornemmelsen af at der alligevel ikke er så langt fra Zoo til Sydafrika.

Bliv Ranger for vilde næsehorn

En ranger er en person, der er betroet til at beskytte og bevare naturområder. Alle bidrag gør en forskel, og for et fast månedligt beløb kan du som Zooranger bidrage til at gøre den forskel, der skal til for at beskytte dyrene i Pilanesberg Nationalpark. Som Zooranger støtter du bevarelsen af de vilde, afrikanske næsehorn og deres habitater, hvilket kan sikre målet om at denne art stadig findes på græssteppen i fremtiden.

BLIV ZOORANGER

VIDSTE DU AT

  • København Zoo har haft et samarbejde med Pilanesberg Nationalpark i over 10 år

  • Vi har forskningsprogrammer til fordel for parkens vilde næsehorn og giraffer

  • Bestanden af vilde næsehorn er på stærk nedgang grundet krybskytteri

  • Zoorangerprogrammet gør det muligt for dig, at støtte de vilde dyr

Arbejdet på savannen

At arbejde på savannen er et udforudsigeligt job, og parken kan på et øjeblik gå fra at være det rene Afrika-idyl til at være i undtagelsestilstand på grund af indtrængne krybskytter.

Arbejdet foregår ofte i felten blandt de vilde dyr, hvor rangere og forskere må arbejde sammen for at gennemføre de mange forskellige opgaver, der opstår.

Bliv Ranger for vilde giraffer

En ranger er en person, der er betroet til at beskytte og bevare naturområder. Alle bidrag gør en forskel, og for et fast månedligt beløb kan du som Zooranger bidrage til at gøre den forskel, der skal til for at beskytte dyrene i Pilanesberg Nationalpark. Som Zooranger støtter du bevarelsen af de vilde, afrikanske giraffer og deres habitater, hvilket kan sikre målet om at denne art stadig findes på græssteppen i fremtiden.

BLIV ZOORANGER

En stille katastrofe

Hvad er en savanne uden giraffer? De langhalsede dyr forsvinder lige så stille fra savannen, fordi deres habitat hele tiden bliver mindre. På bare 15 år har den vilde bestand af giraffer haft en tilbagegang på 40 %, hvilket efterlader os med omkring 80.000 individer i hele Afrika.

 

 

Pilanesberg Nationalpark har en bestand på 180 giraffer, som alle er blevet registreret, for at undersøge deres bevægelser i parken samt deres slægtsskab. Forskningen er vigtig, hvis vi skal forhindre fortsættelsen af denne lydløse katastrofe - noget som du som Zooranger kan være med til at forhindre.

Mere om Pilanesberg?

Vil du vide mere om Zoos projekt i Pilanesberg, eller sidder du med nogle spørgsmål? Klik dig videre og find svar.

SPØRGSMÅL OG SVAR