o

Facts om Rød panda


Navn: Rød panda

Videnskabeligt navn: Ailurus fulgens fulgens

Vægt: 3 - 5 kg

Højde: 50 - 62 cm

Levealder: 10 - 13 år

Drægtighed: 4 - 5 måneder

Antal unger: 1 - 4 unger

Fødselsvægt: 100 - 150 gram

Kønsmoden: 2 år

Føde: Bambusskud, græs, rødder og frugter. Lejlighedsvis larver, insekter, fugleæg og fugleunger.

Art: Pattedyr

Generel information om dyret

Den røde panda er ikke, trods navnet, nært beslægtet med den sort/hvide kæmpepanda. Ét karaktertræk har de dog til fælles, nemlig en "falsk tommel" på forpoterne. En af håndrodens knogler er forlænget og danner en ekstra finger, der bruges til at holde ekstra fast om bambusskuddene, når de ædes.

Den røde panda er meget karakteristisk med sin røde pelsfarve og hvide ansigtsmaske. Halen er tyk og lang og med hvide striber.

Den røde panda er et meget sky dyr, der sjældent ses i naturen. Den er skumringsaktiv og tilbringer det meste af tiden i træerne, hvor den hviler på grenene. Kun når pandaen skal lede efter føde, bevæger den sig rundt på jorden. Dagen tilbringes sovende i en klippespalte eller et hult træ.

Hannen og hunnen lever hver for sig, undtagen i parringstiden, hvor en han kan følge en hun i dagevis.