o

Facts om Pingvin


Navn: Pingvin

Videnskabeligt navn: Spheniscus humboldti

Vægt: 4 kg

Højde: 65 - 70 cm

Levealder: 15 - 20 år

Drægtighed: 35 - 40 dage

Antal unger: 2 æg

Kønsmoden: Hanner: 4-5 år, hunner: 2-3 år

Føde: Fisk og blæksprutter

Art: Fugle

Generel information om dyret

Pingviner lever kun på den sydlige halvkugle. Der findes i alt omkring 20 pingvinarter, hvoraf dværgpingvinen er den mindste og kejserpingvinen den største. Det er kun tre af disse arter, der lever i det kolde klima omkring Antarktis, resten lever i varmere områder.

Pingviner er tilpasset et liv i vandet. Kroppen er strømlinet, vingerne er omdannet til stive luffer, og fødderne sidder bag på kroppen og fungerer som ror. Fremdriften får pingvinerne ved hjælp af lufferne. Fjerdragten er meget tæt og vandskyende, og mellem fjerene er der et isolerende luftlag, der beskytter mod kulden. Til gengæld har pingvinerne helt mistet evnen til at flyve.

Pingviner tilbringer da også en stor del af livet i vandet og kommer kun på land i korte hvileperioder. Det eneste tidspunkt, hvor de permanent opholder sig på land, er i yngletiden og under fjerskiftet.

Humboldtpingvinen er let genkendelig på den sorthvide fjerdragt og er den eneste pingvinart, der har et kødfarvet område omkring næbbet. Humboldtpingviner yngler i mindre kolonier og lægger deres æg i fordybninger i jorden eller i klippehuler. Først når ungen bliver 2-3 år, får den samme fjerdragt som de voksne fugle.

MØD PINGVINERNE

Vær med til at håndfodre Zoos humboldtpingviner, før Haven åbner for andre gæster. Få et særligt indblik i dyrepassernes arbejde og lær om pingvinernes og deres foderplan, når I sammen gør fiskene klar til pingvinerne i Zoos foderkøkken.

BOOK ET MØDE MED PINGVINERNE