o

Padder i Danmark

Mange danske paddearter er truede grundet det moderne landbrug. Mange åer og vandløb er forsvundet og lav vegetation, er forsvundet i takt med, at græssende kvæg på strandengene er blevet et særsyn. Det betyder at paddernes opholdssteder er blevet stærkt reduceret.

Zoo er involveret i projekter som har til formål, at øge antallet af klokkefrøer, strandtudser, løgfrøer og grønbrogede tudser i Danmark. Arterne avles derfor i Zoos avlscenter med henblik på at sætte dem ud i naturen.

Paddernes levesteder bliver efterlignet med lys, siv, andemad, skjulesteder i vandet og på landdelen, for at efterligne naturen så meget som muligt.

Padderne bliver passet, indtil de er stærke nok til at blive udsat i den danske natur. Herefter sættes de ud på udvalgte lokaliteter, hvor der er lavet habitatgenopretning i form af vandhuller, som passes og plejes af de lokale lodsejere.

Klokkefrø på Hjortø

 

Læs meget mere om klokkefrøprojektet her:

Strandtudseprojekt ved Refsvindinge

 

Læs meget mere om strandtudseprojektet her:

Interview med dyrepasser Lene Rasmussen

Strandtudsen er truet i Danmark, men takket være fundet af en streng med æg på Fyn i 2008 og opbygningen af nye vandhuller, har Zoo siden haft mulighed for at avle på tudserne og sætte dem tilbage i naturen. Se her hvordan du kan genkende en strandtudse.