o

Fakta om løven

Adfærd

Løver bruger i gennemsnit 20 timer i døgnet på at hvile. De resterende timer af døgnet bruges til at opretholde de sociale bånd i flokken, jagt, leg, afmærkning af territoriet og parring.
Løver er modsat de fleste andre katte flokdyr. Kernen i flokken består af 4-6 beslægtede hunner. Når hunnerne får hununger bliver disse i flokken, mens hanungerne udstødes når der begynder at være for meget uro i flokken. Dette sker i 2-års alderen, før de egentlig er kønsmodne. Flokken af hunner er tæt knyttet, og fremmede hunner bliver sjældent optaget i flokken. Der er et stærkt hierarki hunnerne imellem, og det er den dominerende hun, der leder flokken.
Unge hanner der forlader deres flok vil, efter de er blevet kønsmodne, forsøge at overtage en gruppe af hunner, ved at kæmpe mod ældre hanløver. Her er den store manke en fordel, da denne beskytter imod bidskader fra modparten. Hvis det lykkes en han at overtage en flok hunner, vil han som det første slå alle diende unger ihjel. Dette bevirker at hunnerne hurtigere kommer i brunst, samt sikrer brunstsynkronisering. Det har desuden den fordel at når hunnerne derefter parres nogenlunde samtidigt, vil de kommende kuld fødes nogenlunde samtidig. Dette letter pasningen af unger væsentligt for flokken, da hunnerne deles om pasning og diegivning.

Jagt
Løver æder stort set alt, hvad de kan fange, men er mest afhængige af byttedyr på 50-300 kg. De foretrukne fødeemner er zebra, gnu og antilope. En fuldvoksen han kan æde 40 kg kød i et enkelt måltid. Når der skal bringes mad med hjem til flokken, er det hunnerne der går på jagt. Chancerne for at bringe et bytte med hjem øges betydeligt når der jages i flok. Flokken spreder sig, og angriber byttet fra forskellige sider. Hunnerne sniger sig langsomt ind på byttet, og kommunikerer med hinanden ved hjælp af de kontrastfarvede sorte pletter på ørene og halen. Dette sikrer at de kan koordinerer angrebet uden at bruge lyde. Løver jager primært med synet og sekundært med lugtesansen. Jagten foregår i skumringen eller om natten, hvor de sniger sig ind på byttet i skjul af træer, buske og sten. De skal relativt tæt på, før det lykkes. Små byttedyr væltes med et poteslag, mens større dyr gribes om halsen, næseborene eller munden og kvæles. Når angrebet sættes ind, jagtes byttet med 45-60km/t, hvilket er enormt energikrævende og resulterer i at jagten opgives hvis byttet ikke nedlægges indenfor 50-100m. Selv om flokken kan forsøge at jage flere gange i løbet af en nat, er det ofte kun hver 5. jagt der lykkes. Dette resulterer i at løverne kun æder ca. 1-2 gange om ugen, eller sjældnere. Efter et fuldendt måltid, hviler løveflokken ofte i flere dage ved kadaveret.

 

 


Dansk navn Løve
Videnskabeligt artsnavn Panthera leo
Engelsk navn Lion
Udbredelse/levested Savannen i Afrika i landene syd for Sahara - desuden lever en enkelt bestand i nordvest Indien på ca. 300 individer.
Vægt 120-250 kg
Levealder 10 år (hanner)-18 år(hunner). Gennemsnitsalder for løver i zoologisk haver er 17-18 år.
Højde/længde
Drægtighedsperiode 100-114 dage
Antal unger 1-6 stk. (3 stk. i gennemsnit)
Vægt ved fødsel 1-2 kg
Kønsmoden Hunner 4 år, hanner 50 år
Føde Løven er obligat rovdyr. Foretrukne byttedyr er zebra, gnu og antilope.

NYHEDER OM LØVER

Voksenbillet

Køb billetterne hjemmefra og spring køen over i indgangen. Det er masser af nye oplevelser at komme efter, nye dyreunger og det nye Tasmanien.

Pris
DKK 170

Børnebillet

Køb billetterne hjemmefra og spring køen over i indgangen. Det er masser af nye oplevelser at komme efter, nye dyreunger og det nye Tasmanien.

Pris
DKK 95

Video løveunger

 

Den eneste gang løveungerne håndteres er, når dyrlægen chipper dem. Alle dyr der fødes i Zoo bliver registeret og udstyret med en chip og et nummer. Således kan man let kende forskel og se hvor dyret oprindeligt er fra, når det kommer til andre zoos som led i avlssamarbejdet.

BERIGELSE TIL LØVERNE

Løverne beriges blandt andet med kadaverfodring.Berigelse er en af København Zoos grundpræmisser, idet en stor del af Zoos arbejde målrettet handler om at imødekomme dyrenes naturlige adfærd og biologi. Læs mere om berigelse i Zoo her.

BERIGELSE I ZOO

Tematik