o

Facts om Løve


Navn: Løve

Videnskabeligt navn: Panthera leo

Vægt: 120 - 250 kg

Højde: 120 - 190 cm

Levealder: 15 - 20 år

Drægtighed: 3,5 måned

Antal unger: 2 - 4 stk.

Fødselsvægt: 1 - 1,5 kg

Kønsmoden: Hunner: 2 - 3 år, hanner: 5 - 6 år

Føde: Udelukkende rovdyr. Foretrukne byttedyr er zebra, gnu og antilope

Art: Pattedyr

Generel information om dyret

Løven er det eneste kattedyr, der lever i flok. Flokkens størrelse varierer fra nogle få stykker op til 30 medlemmer. Hunløverne er grundstammen i flokken, og alle er i slægt med hinanden. Hunnerne hjælpes ad, når de jager sammen i flok. De kommer i brunst næsten samtidig og deles om at die og passe ungerne, der fødes på samme tid. Det er dette unikke samarbejde, der holder flokken sammen og giver den succes.

 

Selvom det er hunnerne, der går på jagt og bringer byttet hjem til flokken, er det altid hannen, der æder først. Derefter kommer hunnerne til, og er der noget tilovers, bliver det ungernes tur. Hvis der ikke er føde nok til hele flokken, er det de svageste, der først dør af sult. Det kan virke barsk, men er trods alt bedre, end at alle løver bliver underernærede og dør af sult, fordi de er for svage til at jage. Ungerne kan hurtigt erstattes. Løvinderne har en kort drægtighed. Allerede efter 3,5 måned er der unger igen. Løvernes rangorden kan man også opleve i Zoo, når der i løveanlægget bliver fodret med hele byttedyr, fx kadaveret af en ko.

 

Hannens opgave er at forsvare flokken og dens territorium. Den store manke får hanløven til at se større ud og fungerer som skjold under kampene med de andre hanner. I parringstiden parrer en aktiv hanløve sig med en hun hvert kvarter flere døgn i træk - på den måde sikrer han, at ungerne bliver hans.


De unge hunløver bliver som regel i flokken, mens de unge hanner forlader flokken i 2-3 års alderen. Nogle brødre følges ad og danner deres egen lille gruppe. De forsøger herefter at overtage en anden løveflok og jage de dominerende hanløver på porten. En hanløve kan sjældent holde på en flok hunner i mere end et par år - derefter bliver flokken overtaget af en ny, frisk han.