Job i Zoo

© e-Recruitment by HR-Skyen

 

 

Søg uopfordret

Vil du søge en stilling i Zoo uopfordret? Brug venligst linket i venstre spalte.

Databasen af uopfordrede ansøgninger tjekkes med jævne mellemrum, og hr-afdelingen kontakter dig, såfremt der er en ledig stilling, som matcher dine kompetencer.

Når du sender en ansøgning til denne adresse, accepterer du, at Zoo beholder din ansøgning udover de 6 måneder personoplysningsloven giver mulighed for.

PRAKTIK

Lærer- og biologistuderende kan komme i praktik i Zoo. Herunder kan du læse om, hvilke arbejdsopgaver vores praktikanter typisk varetager, samt hvordan og hvor længe man kan komme i praktik.

Praktik

Praktik for dyrepasserelever i grundforløb
Er du under uddannelse som dyrepasser og ønsker at komme i kortere praktikforløb (virksomhedsforlagt undervisning) i Zoologiske Have, skal du kontakte din studievejleder.

Zoo modtager kun praktikanter, der er henvist gennem erhvervsskolerne og ikke via direkte kontakt til os.


Virksomhedspraktik for biologistuderende
Er du biologistuderende, kan du efter aftale med universitetet søge om at komme i virksomhedspraktik i Zoo.

Praktikperiodens varighed og placering fastsættes af universitetet, men kan foregå enten på halv tid (20 timer per uge) eller fuld tid (37 timer per uge). 

Du vil indgå som en del af Zoos videnskabelige personale og være tilknyttet Den Videnskabelige Afdeling.

Arbejdsopgaverne vil typisk være relateret til Zoos omfattende arbejde med naturbevarelse herunder opgaver med international og europæisk avlssamarbejde. Konkret vil arbejdsopgaverne kunne omfatte dataverifikation og sammenligning af internationale dyreregistreringer i forbindelse med de stambøger, der er en del af avlssamarbejdet, samt registrering af den europæiske bestand af chimpanser holdt i zoologiske haver.

Zoo har plads til en praktikant per praktikperiode.

Send en kort ansøgning samt eksamensudskrift og CV til Zoologisk Have, Roskildevej 38, Postboks 7, 2000 Frederiksberg, att. zoolog Mikkel Stelvig.


Praktik for folkeskoleelever
Zoo har desværre ikke mulighed for at tilbyde praktikforløb for folkeskoleelever.


Praktikforløb for lærerstuderende
Som lærerstuderende har du mulighed for at komme i praktik i Skoletjenesten Zoo. Typisk i forbindelse med de valgfri praktikforløb under uddannelsen. Praktikken er ulønnet.

Under praktikken vil du få mulighed for at deltage i undervisningen, foretage observationer samt have de obligatoriske vejledningssamtaler med Skoletjenestens ledelse.

Kontakt Louise Nordbjerg Bach på mail lob@zoo.dk .

ELEVER - DYREPASSER, TØMRER, VÆKSTHUSGARTNER og KOK

Zoo modtager tømrer-, væksthusgartner- og kokkeelever. Pladserne er begrænsede. læs herunder, om vi har ledige elevpladser og hvilke krav, vi stiller til vores elever.

Det er også muligt at blive dyrepasserelev i Zoo. Pladserne er begrænsede, og du skal opfylde en række krav for at blive taget i betragtning. Se herunder, hvordan du ansøger om en elevplads i Zoo.

 

Tømrer-, væksthusgartner- og kokkeelev

Tømrerelev, væksthusgartnerelev og kokkeelev
Når Zoo har ledige elevpladser på disse områder opslås de her på zoo.dk. Vent med at sende din ansøgning til de ledige elevpladser slås op, da vi desværre ikke har mulighed for at gemme din ansøgning.

Zoo har plads til en elev inden for hvert område, så det er ikke hvert år vi søger efter elever.

Forventninger til tømrer-, væksthusgartner- og kokkeelever i Zoo:

 • Du har gennemført og bestået grundforløbet på din uddannelse
 • Du kan tage hele dit praktikforløb i Zoo
 • Du er en moden person med gode skolekundskaber, herunder engelsk
 • Du er fleksibel, forandringsparat og innovativ
 • Du er ambitiøs og har lyst til en fremtid i en branche, der i øjeblikket er i stor udvikling
 • Du har disciplin og ordenssans, er punktlig, samarbejdsvillig og lærenem 
 • Du er serviceminded i forhold til Havens gæster, herunder motiveret for dialog.

Dyrepasserelev

Dyrepasserelev

Dyrepasseruddannelsen er en erhvervsuddannelse, hvor man veksler mellem skoleophold og praktikophold i en virksomhed. Uddannelsen varer knap 4 år. I Zoo uddanner vi dyrepasserelever med speciale i zoologiske anlæg. Yderligere oplysninger om uddannelsen fås hos Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug.

Som dyrepasserelev i Zoo kommer man igennem samtlige dyregrupper i Haven.

Ledige elevpladser opslås på Zoos hjemmeside, hvor du også finder de fornødne oplysninger omkring ansøgningsfrister, uddannelsesperioder og kontaktpersoner. Vent venligst med at sende din ansøgning, til de ledige elevpladser slås op på zoo.dk. Vi har desværre ikke har mulighed for at gemme din ansøgning.

Forventninger til dyrepasserelever i Zoo:

 • Du har gennemført og bestået grundforløbet på dyrepasseruddannelsen
 • Du er en moden person med gode skolekundskaber, herunder engelsk
 • Du er fleksibel, forandringsparat og innovativ
 • Du er ambitiøs og har lyst til en fremtid i en branche, der i øjeblikket er i stor udvikling
 • Du har disciplin og ordenssans, er punktlig, samarbejdsvillig og lærenem
 • Det forventes, at du er fysisk egnet til et job som dyrepasser
 • Du er serviceminded i forhold til Havens gæster, herunder motiveret for dialog og speak.

SPECIALER OG OPGAVER

 

Det er muligt at skrive speciale, virksomheds- eller bachelorprojekt i Zoos videnskabelige afdeling. De typiske emneområder er adfærdsbiologi, genetik og zoologisk veterinærmedicin.

Specialer og opgaver

Virksomhedsprojekter
Hvis du er biologistuderende, kan du efter aftale med universitetet og Zoo skrive virksomhedsprojekt i Zoo. 

Du vil indgå som en del af Zoos videnskabelige stab og vil være tilknyttet Den Videnskabelige Afdeling.

Arbejdsopgaverne vil typisk være relateret til Zoos omfattende arbejde med naturbevarelse, herunder opgaver med internationalt og europæisk avlssamarbejde.

Konkret vil arbejdsopgaverne kunne omfatte dataverifikation og sammenligning af internationale dyreregistreringer i forbindelse med de stambøger, som varetages af Zoo. Projekter med adfærdsobservationer i forbindelse med vurdering af dyrevelfærd vil også være en mulighed.

Zoo har plads til en studerende om året. Praktikperioden varer 8 uger og afvikles altid medio november - ultimo januar.

Send en kort ansøgning samt eksamensudskrift og CV via e-mail mst@zoo.dk til zoolog Mikkel Stelvig.

Ansøgningsfrist er 15. maj. Svar gives inden 1. juni.

Specialer og opgaver: 

Kontakt zoolog Mikkel Stelvig eller dyrlæge Mads Bertelsen for projektmuligheder i forbindelse med opgave- eller specialeskrivning. Du kan læse mere om allerede afsluttede videnskabelige projekter i Zoo.