o

Facts om Impala


Navn: Impala

Videnskabeligt navn: Aepyceros melampus

Vægt: 50 - 80 kg

Højde: Længde: 120 - 160 cm, skulderhøjde: 75 - 95 cm

Levealder: 12 - 15 år

Drægtighed: 6,5 - 7 måneder

Antal unger: 1 føl

Fødselsvægt: 4 - 5 kg

Kønsmoden: Hanner: 1,5 år, hunner: 1 år

Føde: Græs, blade og kviste

Art: Pattedyr

Biologi

Impalaen er den talrigeste af alle antilopearter på den afrikanske savanne. Impalaen er en lille, slank antilope med gyldenbrun pels. Den har sort/hvide tegninger i ansigtet samt sorte pletter på bagbenene. Hannerne har snoede, bagudvendte horn, der kan blive op til en meter lange.

Uden for yngletiden lever hunnerne sammen i store flokke på op til 200 individer og hannerne i mindre grupper på 30-50 dyr.

I yngletiden samler en dominerende han en gruppe af hunner, som han parrer sig med.

Impalaen er et af de vigtigste byttedyr på savannen og er altid på vagt over for eventuelle farer. Skulle et rovdyr angribe, spredes flokken i alle retninger. Det forvirrer rovdyret, og da impalaerne samtidig er i stand til foretage spring, der er over 11 meter lange og 3 meter høje, er det sjældent, et rovdyr har succes med en impalajagt.