o

Facts om Flamingo


Navn: Flamingo

Videnskabeligt navn: Phoenicopterus ruber ruber

Vægt: 3-4 kg

Højde: 180 cm

Levealder: 30-40 år (ældste i zoologiske haver blev 44 år)

Drægtighed: 28-30 dage

Antal unger: 1 æg

Fødselsvægt: -

Kønsmoden: 3 år

Føde: Vandlevende krebsdyr, muslinger, snegle, orme, insekter, alger og vandplanter

Art: Fugle

Krebsdyr farver fjerdragten rød
I naturen får flamingoen den røde fjerfarve fra de mikroskopiske krebsdyr og alger, den æder. I zoologiske haver kan man ikke fodre flamingoerne med de små krebsdyr og alger og er derfor nødt til at tilbyde flamingoen farvestof på en anden måde. I starten fik flamingoerne i de zoologiske haver masser af paprika, men det farvede ikke nok. I dag er man gået over til at give flamingoerne canthaxanthin - et farvestof, der er nært beslægtet med farvestoffet betakarotin, der fx findes i gulerødder. Flamingoer i fangenskab, der ikke får tilbudt farvestof som canthaxanthin, vil efter fjerskiftet miste den røde farve.

Flamingoerne danser
Så snart det bliver forår, kan man se flamingoerne udføre en "kurtiseringsdans". På strakte ben og med højt løftet hoved spankulerer flamingoerne rundt, mens de slår ud med vingerne og drejer hovedet i ryk fra side til side. Med en flok på over 30 store røde fugle kan det blive et imponerende syn. Flamingoernes dans har selvfølgelig et formål: Dansen er en del af kurmageriet, og efter nogle uger har parrene fundet hinanden og kan begynde parring og redebygning.

Biologi
Flamingoen lever næsten udelukkende af små krebsdyr og andre vandlevende dyr. Næbbet er specielt indrettet til at "fange" disse små dyr og fungerer som et filter. Vandet suges ind i næbbet og presses ved hjælp af tungen ud igen gennem en række af horntænder langs næbkanten. Alle små dyr og alger tilbageholdes af horntænderne, og flamingoen kan derefter let sluge dem.

Flamingoerne lægger deres æg på toppen af en skorstenslignende mudderrede. Flamingoens unger ser anderledes ud end de voksne fugle. Når ungen kommer ud af ægget, er det en meget lille, hvid dunklump, og når den efter få dage går fra reden, er den en lille kortbenet, gråhvid fugl. Med tiden skifter ungen udseende: Den bliver høj og slank og får meget lange ben. Først når den er udvokset, får den samme røde farve, som de voksne fugle har.